ОХОРОНА ПРАЦІ  ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Робочі програми навчальної дисципліни

(Силабус)

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Форма навчання

Укладач

10 Природничі науки 101 Екологія Екологічна безпека
(Environmental Safety)
денна ст. викладач, к.т.н.
Андрій КОВТУН
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка;
133 Галузеве машинобудування
Інжиніринг пакувань та пакувального обладнання;
Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів;
Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії 
денна ст. викладач, к.т.н.
Андрій КОВТУН
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка;
133 Галузеве машинобудування
Інжиніринг пакувань та пакувального обладнання;
Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів;
Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії 
денна ст. викладач,
Олена Землянська
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка;
133 Галузеве машинобудування
Для всіх освітніх програм ММІ заочна доцент, к.т.н.
Олексій ПОЛУКАРОВ
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Для всіх освітніх програм зварювальних та споріднених напрямків  ІМЗ                 ім. Є.О. Патона  денна професор, д.т.н.
Олег ЛЕВЧЕНКО
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Для всіх освітніх програм зварювальних та споріднених напрямків  ІМЗ                 ім. Є.О. Патона  заочна професор, д.т.н.
Олег ЛЕВЧЕНКО
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки денна професор, д.т.н.
Олег ЛЕВЧЕНКО
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство Металофізичні процеси та їх  комп’ютерне моделювання денна професор, д.т.н.
Олег ЛЕВЧЕНКО
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів денна професор, д.т.н.
Олег ЛЕВЧЕНКО
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів заочна професор, д.т.н.
Олег ЛЕВЧЕНКО
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів (Engineering of Equipment for the Production of Polymeric and Building Materials and Products) денна ст. викладач,
Олена ЗЕМЛЯНСЬКА
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв денна доцент, к.т.н.
Аркадій ГУСЕВ
13 Механічна інженерія 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем денна доцент, к.т.н.
Олександр АРЛАМОВ
13 Механічна інженерія 136 Металургія Комп’ютеризовані процеси лиття денна професор, д.т.н.
Олег ЛЕВЧЕНКО
13 Механічна інженерія 136 Металургія Спеціальна металургія денна професор, д.т.н.
Олег ЛЕВЧЕНКО
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Енергетичний  менеджмент  та енергоефективні технології;
Системи забезпечення споживачів електричною енергією
денна/заочна професор, д.т.н.
Лариса ТРЕТЯКОВА
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика Енергетичний  менеджмент  та інжиніринг теплоенергетичних систем денна/заочна професор, д.т.н.
Лариса ТРЕТЯКОВА
14 Електрична інженерія 142 – Енергетичне машинобудування;
143 – Атомна енергетика;
144 – Теплоенергетикаї.
Енергетичне машинобудування;
Атомна енергетика;
Теплоенергетикаї.
денна доцент, к.т.н.
Сергій КАШТАНОВ
14 Електрична інженерія 144 – Теплоенергетика Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій денна доцент, к.т.н.
Сергій КАШТАНОВ
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Технічні та програмні засоби автоматизації денна ст. викладач, к.т.н.
Андрій КОВТУН
15 Автоматизація та приладобудування 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем. денна ст. викладач, к.т.н.
Андрій КОВТУН
15 Автоматизація та приладобудування 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем. денна доцент, к.т.н.
Сергій КАШТАНОВ
15 Автоматизація та приладобудування 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем. заочна доцент, к.т.н.
Сергій КАШТАНОВ
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Для всіх освітніх програм ПБФ денна доцент, к.т.н.
Олексій ПОЛУКАРОВ
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Для всіх освітніх програм ПБФ заочна доцент, к.т.н.
Олексій ПОЛУКАРОВ
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Біомедичні прилади та інформаційно – вимірювальні системи денна доцент, к.т.н.
Гліб ДЕМЧУК
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка Електронні мікро- і наносистеми та технології
Мікро- та наноелектроніка
денна доцент, к.т.н.
Олексій ПОЛУКАРОВ
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Для всіх освітніх програм ХТФ денна доцент, к.т.н.
Юрій ПОЛУКАРОВ
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів заочна доцент, к.т.н.
Юрій ПОЛУКАРОВ
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини денна ст. викладач, к.т.н.
Андрій КОВТУН
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології (Biotechnologies) денна ст. викладач,
Олена ЗЕМЛЯНСЬКА
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології (Biotechnologies) заочна ст. викладач,
Олена ЗЕМЛЯНСЬКА
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія Медична інженерія денна доцент, к.т.н.
Гліб ДЕМЧУК
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем денна доцент, к.т.н.
Олексій ПОЛУКАРОВ
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
Телекомунікаційні системи та мережі
Інформаційно-комунікаційні технології
денна ст. викладач,
Олена ЗЕМЛЯНСЬКА
17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка Система керування літальними апаратами та комплексами денна доцент, к.т.н.
Олександр АРЛАМОВ
18 Виробництво та технології 184 Гірництво Геоінженерія денна професор, д.т.н.
Лариса ТРЕТЯКОВА