page inside1page inside2

Наукові основи створення методів та засобів захисту від шкідливих та небезпечних виробничих факторів при зварюванні та споріднених технологіях

Керівник – д.т.н., проф. Левченко О.Г.

 

Викладачами кафедри виконуються науково-дослідні роботи, присвячені проблемі захисту працюючих у зварювальному виробництві від шкідливих та небезпечних факторів, характерних для процесів електродугового зварювання та споріднених технологій: створення теорії процесів утворення шкідливих речовин при різних способах зварювання, дослідження рівнів електромагнітних випромінювань та шуму; створення методів та засобів захисту працюючих; розроблення засобів місцевої вентиляції та індивідуального захисту.

Наукова школа створена в результаті наукової співпраці викладачів кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки (ОППЦБ) з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України – з науковим відділом «Проблем охорони праці та екології у зварювальному виробництві», яким до 2015 року керував д.т.н., проф. Левченко Олег Григорович. З 2003 року працює на кафедрі ОППЦБ на посаді професора, а з 2008 року – на посаді завідувача кафедри (з 2015 року як штатний співробітник).

Основі здобутки наукової школи

Створено цілісну теорію про шкідливі та небезпечні виробничі фактори (ШНВФ), що виникають при зварюванні та споріднених процесах (зварювальні аерозолі, електромагнітні поля та випромінювання, шум тощо); створено систему заходів захисту від ШНВФ, фільтруючі матеріали для захисту від шкідливих речовин, що утворюються при зварюванні, засоби місцевої вентиляції, засоби захисту від магнітних полів та ультрафіолетового випромінювання, засоби індивідуального захисту.

Розроблено новітні засоби колективного та індивідуального захисту працівників: серію засобів місцевої вентиляції марок «Темп» різної продуктивності для робочих місць зварників (вентиляційні та фільтровентиляційні агрегати), системи очищення і подавання повітря під маску зварника, мобільний захисний екран від ультрафіолетового випромінювання для нестаціонарних робочих місць електродугового зварювання. Виконуються роботи з налагодження серійного виробництва створених засобів захисту працюючих.

page inside