page inside1page inside2

102

Лабораторія безпеки життєдіяльності та цивільного захисту 

Призначення: комплексне засвоєння практичних методів надання першої домедичної допомоги постраждалим; набуття навичок та вмінь з використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), користування приладами в зонах хімічного та радіаційного зараження.

Мета: реалізація практичних задач з надання першої домедичної допомоги; вміння користуватися засобами індивідуального захисту, приладами хімічної і радіаційної розвідки та дозиметричного контролю.

Задачі, які вирішує лабораторія: отримання студентами практичних навичок з проведення серцево-легеневої та мозкової реанімації, зупинки кровотечі, іммобілізації кінцівок при розтягненнях, вивихах, переломах, освоєння методів транспортування постраждалого; уміння використовувати ЗІЗ за призначенням у залежності від обстановки, яка складається в умовах надзвичайних ситуацій та активних бойових дій.

Лабораторія вирішує наступні завдання:

 1. набуття практичних навичок з надання першої домедичної допомоги;

 2. отримання практичних навичок використання ЗІЗ;

 3. набуття практичних навичок користування приладами хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

Матеріально-технічне забезпечення учбової лабораторії

Для удосконалення учбового процесу заплановано доукомплектувати матеріально-технічну базу лабораторії сучасним обладнанням.

301

Лабораторія електробезпеки та безпеки виробничих процесів

 

Кафедрою охорони праці, промислової та цивільної безпеки (ОППЦБ) НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та ДП «Ітон Електрик» було прийняте відповідне рішення про подальшу співпрацю в сфері охорони праці та промислової безпеки. У першу чергу, це стосується створення спільної учбово-дослідної лабораторії з безпеки виробничих процесів. Ця лабораторія повинна дозволити не лише забезпечити найвищі світові стандарти освіти випускників НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» стосовно рівня їх професійної підготовки в такій важливій сфері, як охорона праці та промислова безпека, а й дозволити студентам і викладачам кафедри проводити науково-дослідні роботи в цій сфері. Також у подальшому передбачається забезпечити в цій лабораторії можливість організації проведення додаткового професійного навчання для вже працюючих у різних галузях виробництва фахівців з метою підвищення рівня їх кваліфікації в сфері охорони праці та промислової безпеки до рівня європейських стандартів.

У процесі навчання студентів на кафедрі ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» планується їх ознайомлення з існуючими вимогами Директив, стандартів та правил ЄС, які повинні бути враховані для забезпечення безпеки виробничого обладнання в процесі його проектування, експлуатації та обслуговування. Ці вимоги викладено в останній англомовній версії керівництва/довідника розробленого спеціалістами «EATON/MOELLER» «Safety Manual. Safety technology for machines and systems in accordance with the international standards EN ISO 13849-1 and IEC 62061».

302

Лабораторія використання та захисту від випромінювань

Призначення: ознайомлення з існуючими джерелами світла за функціональним призначенням і системами освітлення; засвоєння практичних принципів і методів планування, експлуатації, обслуговування та заходів захисту працюючих від впливу небезпечних факторів у світловому діапазоні випромінювання.

Мета: реалізація практичних задач з оцінки впливу світлового випромінювання на працездатність та сприйняття людиною об’єктів розпізнавання; виконання досліджень зорових умов праці методом вимірів, графоаналітичним і аналітичним методами; вміння користуватися вимірювальними приладами, оцінювати стан та знаходити інженерні рішення; ознайомлення з гігієнічними вимогами, нормами і правилами.

Задачі, які вирішує лабораторія: отримання студентами теоретичних та практичних навичок оцінки стану освітленості виробничих і невиробничих приміщень.

Виконуються такі завдання:

 1. Ознайомлення з видами джерел світла та світильниками за функціональним призначенням і характеристиками світлового випромінювання ламп (світильників) в різних діапазонах.

 2.  Дослідження наявних систем природного  та штучного освітлення.

 3. Дослідження умов праці в лабораторії, в тому числі небезпечних та шкідливих факторів (стробоскопічний ефект тощо).

 4. Отримання практичних навичок користування приладами.

 5. Отримання досвіду ведення базових розрахунків та побудова графічних залежностей.

 6. Ознайомлення з гігієнічними вимогами та особливостями застосування нормативних документів для аналізу відповідності умов праці працюючих у виробничих і невиробничих приміщеннях

Матеріально-технічне забезпечення учбової лабораторії

Для удосконалення учбового процесу заплановано доукомплектувати матеріально-технічну базу лабораторії сучасним обладнанням.

305

Лабораторія промислової аерології 

Призначення: вивчення комплексної дії на організм людини параметрів мікроклімату робочої зони та шкідливих речовин, що знаходяться в повітрі виробничих приміщень; ознайомлення з нормуванням параметрів мікроклімату та

вмісту шкідливих речовин та основними заходами, спрямованими на оздоровлення
повітряного середовища.

Мета: реалізація практичних навичок оцінки параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях; набуття практичних навичок користування нормативними документами; вивчення приладів контролю параметрів мікроклімату; практичне відпрацювання методик проведення досліджень параметрів мікроклімату у виробничому приміщанні; набуття навичок випробування систем вентиляції.

Задачі, які вирішує лабораторія: отримання здобувачами практичних навичок з оцінки мікроклімату виробничих приміщень та чистоти повітря; ідентифікації шкідливих факторів виробничого середовища; опанування способів і методів нормалізації повітря робочої зони.

Лабораторія виконує наступні завдання:

 1. Набуття практичних навичок оцінки мікроклімату виробничих приміщень;

 2. Опанування методиками оздоровлення повітряного середовища;

 3. Набуття практичного досвіду випробовування систем вентиляції;

 4. Отримання практичного досвіду використання нормативних документів з охорони праці.

Матеріально-технічне забезпечення учбової лабораторії

Стенди працюють коректно, переважна кількість основного і допоміжного обладнання також. Виявлено деякі недоліки, які можна усунути силами кафедри. Для удосконалення лабораторії заплановано придбати більш сучасний газоаналізатор.

320

Лабораторія шуму та вібрації 

Для модернізації учбового процесу та виконання науково-дослідних робіт за тематикою кафедри заплановано придбати нові шумоміри та сучасні шумозахисні матеріали.

321а

Лабораторія моделювання систем забезпечення безпеки виробничіх процесів

322

Лабораторія пожежної безпеки

325

Лабораторія індивідуальних засобів захисту

Кафедрою охорони праці, промислової та цивільної безпеки (ОППЦБ) НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ікар» об’єднує багаторічна співпраця в області науково-технічних розробок засобів індивідуального захисту військовослужбовців і фахівців електроенергетичної галузі. У процесі роботи прийнято рішення щодо створення спільної учбово-дослідної лабораторії засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

Призначення: ознайомлення студентів з новітніми розробками Європейських і вітчизняних виробників ЗІЗ, набуття навичок та вмінь з вибору, застосування, зберігання та очищення ЗІЗ різного спрямування.

Описание: D:\Lora11\A Моя диссертация\Фото 1\P5220095.JPGМета: надання студентам практичних навичок щодо вибору, використання та оцінювання ергономічних властивостей ЗІЗ різного призначення.

Завдання, які вирішує лабораторія:

1. Ознайомлення з конструкціями та захисними властивостями ізолювального захисного одягу від нафтопродуктів, лугів, кислот, органічних розчинників і води (виробник НПВ «Ікар»). Отримання практичних навичок під час спільного використання ізолювального захисного одягу з іншими ЗІЗ (рукавички, респіратор, каптур, чоботи). Визначення експериментальним способом допустимого часу безперервного використання ізолювального комплекту під час коливань температури і вологості зовнішнього середовища та інтенсивності механічних робіт.

2. Ознайомлення з конструкціями і захисними властивостями фільтрувального захисного комплекту (виробники: НВП Ікар, Mackpol (Польща). Отримання практичних навичок щодо: вибору розміру захисного фільтрувального одягу, протигазу, шолому, бахилів; способів очищення та зберігання. Оволодіння способами безпечної реалізації процедури «одягання/знімання».

3. Ознайомлення з конструкціями і захисними властивостями разового захисного одягу (виробники: DUPont (Австрія), Ozon (Німеччиа), призначених для захисту від хімічно-активних і біологічно-активних речовин. Отримання практичних навичок щодо вибору: захисних властивостей; конструкцій; часу безперервного застосування; умов зберігання та утилізації.

4. Ознайомлення з конструкціями і захисними властивостями комплектів ЗІЗ від радіоактивних забруднень (виробник НПВ «Ікар»). Отримання практичних навичок щодо вибору і застосування захисного комплекту (захисний одяг, респіратор, каптур, бахили, рукавички) для захисту від β-випромінювань; процедури, умов дезактивації, зберігання та утилізації. Оволодіння способами безпечної реалізації процедури «одягання/знімання». Отримання практичних навичок щодо застосування захисного одягу від γ-випромінювань, дезактивації, зберігання та утилізації. Оволодіння способами безпечної реалізації процедури «одягання/знімання». Визначення розрахунковим способом допустимого часу виконання робіт в зоні радіоактивного забруднення.

5. Ознайомлення з конструкціями і захисними властивостями гідрокостюмів, призначених для підводних робіт (виробник НВН «Ікар»). Отримання практичних навичок вибору і застосування захисного гідрокостюму. Визначення розрахунковим способом допустимого часу виконання робіт і глибини занурення залежно від температури води.

6. Ознайомлення з конструкціями і захисними властивостями термозахисного комплекту (виробник Minnesota Mining and Manufacturing Company (США), призначеного для роботи під час тушіння пожежі та ліквідації її наслідків (термозахисний одяг, шолом, лицьова маска, автономний дихальний апарат, рукавичники, захисне взуття).

7. Ознайомлення з конструкціями проти аерозольних респіраторів і протигазів (виробники НВП Ікар, Mackpol (Польща), Scott® Health&Safety (Норвегія). Отримання практичних навичок щодо вибору розміру протигазу і відповідного до умов застосування фільтру. Розрахункова оцінка надійності захисту органів дихання впродовж часу використання.

Описание: D:\Lora11\A Моя диссертация\Фото 1\100-0092_IMG.JPG

Описание: D:\Lora11\A Моя диссертация\Фото 1\Фото книга\lastscan22.jpg

 Матеріально-технічне забезпечення учбової лабораторії: захисний одяг (ізолювальний, фільтрувальний, разовий для захисту від хімічних і біологічних речовин, термокостюм, гідрокостюм); засоби захисту рук , органів дихання, органів зору і слуху, голови, обличчя, захисне взуття.

page inside