page inside1page inside2

301

Лабораторія електробезпеки та безпеки виробничих процесів

Кафедрою охорони праці, промислової та цивільної безпеки (ОППЦБ) НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та ДП «Ітон Електрик» було прийняте відповідне рішення про подальшу співпрацю в сфері охорони праці та промислової безпеки. У першу чергу, це стосується створення спільної учбово-дослідної лабораторії з безпеки виробничих процесів. Ця лабораторія повинна дозволити не лише забезпечити найвищі світові стандарти освіти випускників НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» стосовно рівня їх професійної підготовки в такій важливій сфері, як охорона праці та промислова безпека, а й дозволити студентам і викладачам кафедри проводити науково-дослідні роботи в цій сфері. Також у подальшому передбачається забезпечити в цій лабораторії можливість організації проведення додаткового професійного навчання для вже працюючих у різних галузях виробництва фахівців з метою підвищення рівня їх кваліфікації в сфері охорони праці та промислової безпеки до рівня європейських стандартів.

У процесі навчання студентів на кафедрі ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» планується їх ознайомлення з існуючими вимогами Директив, стандартів та правил ЄС, які повинні бути враховані для забезпечення безпеки виробничого обладнання в процесі його проектування, експлуатації та обслуговування. Ці вимоги викладено в останній англомовній версії керівництва/довідника розробленого спеціалістами «EATON/MOELLER» «Safety Manual. Safety technology for machines and systems in accordance with the international standards EN ISO 13849-1 and IEC 62061».

302

Лабораторія використання та захисту від випромінювань

305

Лабораторія промислової аерології

320

Лабораторія шуму та вібрації

321а

Лабораторія моделювання систем забезпечення безпеки виробничіх процесів

322

Лабораторія пожежної безпеки

325

Лабораторія індивідуальних засобів захисту

page inside

Related posts: