ОХОРОНА ПРАЦІ  ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Робочі програми навчальної дисципліни (Силабус)

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Форма навчання Робоча програма навчальної дисципліни
1 10 Природничі науки 101 Екологія Екологічна безпека
(Environmental Safety)
денна Силабус
2 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка ,
133 Галузеве машинобудування
Інжиніринг паковань та пакувального обладнання;
Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів;
Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії
денна Силабус
3 13 Механічна інженерія 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем денна Силабус
4 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний  менеджмент  та енергоефективні технології;
Системи забезпечення споживачів електричною енергією
денна/заочна Силабус
5 14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика Енергетичний  менеджмент  та інжиніринг теплоенергетичних систем денна/заочна Силабус
6 14 Електрична інженерія
15 Автоматизація та приладобудування
142 – Енергетичне машинобудування;
143 – Атомна енергетика;
144 – Теплоенергетика;
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Енергетичне машинобудування;
Атомна енергетика;
Теплоенергетика;
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
денна Силабус
7 15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Технічні та програмні засоби автоматизації денна Силабус
8 16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Для всіх освітніх програм ХТФ денна Силабус
9 16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів заочна Силабус
10 16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини денна Силабус
11 17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка Система керування літальними апаратами та комплексами денна Силабус