Кафедра провадить навчання студентів НТУУ «КПІ» за чотирма дисциплінами:

  • екологшічна та промислова безпека;
  • безпека життєдіяльності та цивільний захист;
  • охорона праці та цивільний захист.

На кафедрі функціонує аспірантура з підготовки кандидатів і докторів технічних наук.

За останні 5 років на кафедрі:

  • видано монографій та навчальних посібників з грифом МОНУ – 19;
  • видано методичних розробок та методичних посібників – 25;
  • кількість опублікованих наукових статей – 140;
  • захищено об’єктів інтелектуальної власності – 26.