Полукаров Олексій Ігорович

Sep062014

intellect.opcb.kpi.ua/profile/poi33

доцент, к.т.н., доцент кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, викладає навчальні дісциплини  та “Охорона праці та цивільний захист” студентам ПБФ, ММІ та ФММ. Консультує з розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних роботах спеціалістів та магістерських дісертаціях.

Scopus Author ID: 6506602058

Oleksii I Polukarov – Web of Science Core Collection

ORCID iD        https://orcid.org/0000-0003-4260-0330

https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=DiL4d0AAAAAJ

Студентам ПБФ

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Студентам ФММ

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Студентам ФЕЛ

ОХОРОНА ПРАЦІ  ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Студентам ММІ

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ІІІ курс

IV курс

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.