Калінчик Віталій Васильович

May222018

http://intellect.opcb.kpi.ua/profile/kvv334 Народився в 1982 році. Закінчив Національний Технічний Університет України КПІ (ІЕЕ) за спеціальністю електротехнічні системи електроспоживання у 2006 році. Працював експертом в ДП “Український центр підтвердження відповідності “Промбезпека”. У 2019 році отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. Охорона праці та цивільний захист  Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) Практичні роботи ПР1 «Мікроклімат робочої зони, оздоровлення повітряного середовища [...]

Полукаров Юрій Олексійович

May142015

intellect.opcb.kpi.ua/profile/pyo7 Контактна інформація: тел.: +38(050)385-43-88 e-mail: polukarov.yury@lll.kpi.ua доцент, к.т.н., доцент кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, викладає навчальні дісциплини “Безпека життєдіяльності та цивільний захист” і “Охорона праці та цивільний захист”. Консультує з розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних роботах спеціалістів та магістерських дісертаціях. Консультації з дипломного проектування: щосереди 10.25-11.25, 22 корпус, [...]

Левченко Олег Григорович

May142015

Левченко Олег Григорович, доктор технічних наук, професор Завідувач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки Фахівець у галузі охорони праці, безпеки життєдіяльності та цівільного захисту

Третякова Лариса Дмитрівна

May102015

http://intellect.opcb.kpi.ua/profile/tld д.т.н. професор