Третякова Лариса Дмитрівна

May102015

http://intellect.opcb.kpi.ua/profile/tld

д.т.н. професор

Дипломне проектування

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ.  КУРС ЛЕКЦІЙ

для підготовки студентів НТУУ «КПІ» за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціалістів” і “магістрів” напрямів 6.050701 “Електротехніка та електротехнологія”, 6.050601 “Теплоенергетика” спеціальності 7. (8).05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання”,7. (8).05070108 “Енергетичний менеджмент”,7. (8).05060105 “Енергетичний менеджмент”

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.