page inside1page inside2

 Міжнародне наукове співробітництво

 Співробітники кафедри беруть участь у виконанні заходів за програмою міжнародного наукового співробітництва.

1                   Подано заявку за програмою Erasmus Plus. Назва: MSc Energy Efficiency and ClimAte Change in the Built Environment for Ukrainian and Belarus UniversiTies and StakeHolders (MACBETH); Номер 573740-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP; Дата реєстрації – 10.02.2017(ст. викл. Пятова А.В.).

2                   Подано заявку за програмою Erasmus Plus. Назва: Energy Saving Technology Courses for UA Bachelor and Master Programs in Engineering (ESTeC) 573987-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP; Номер  573987-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP; Дата реєстрації – 15.02.2017(ст. викл. Пятова А.В.).

 

2018 року викладачами кафедри ОППЦБ опубліковано 3 монографії за кордоном, 2 статі у міжнародних виданнях (одна входить до науко метричної бази Scopus) і зроблено 24 доповідей на 14 Міжнародних конференціях.

Таблиця1. Праці науковців кафедри, опубліковані в 2018 р.

№ п/п

Назва

1 Influence of Composition of Binder of Electrodes Coating on Cytotoxiciti of Welding Aerosols / O.G. Levchenko, A.O. Lukianenko, O.V. Demetska, O.Y. Arlamov // Materials Science Forum. – 2018. – Vol. 927. – P. 86-92 (Видання включено до міжнародної науко- метричної бази Scopus)

 

Міжнародні проекти у сфері освіти, науки і техніки

Загальна кількість міжнародних проектів на кафедрі: 2.

Таблиця 2. Міжнародні проекти у сфері освіти, науки і техніки в 2018 р.

№ п/п

Назва проекту

Програма

Термін виконан-ня

Функції

1 “Удосконалення системи оцінювання та забезпечення якості інженерної освіти в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” ( SEQAEE) Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України Британської Ради

 

31.01.2018 –

31.01.2018

Менеджер проекту в КПІ імені Ігоря Сікорського  Пятова А.В.

 

2 Transnational Cluster Cooperation Active on Agro – Food, Based on Smart Specialization Approach in Danube Region (DANUBE S3 CLUSTER) Дунайська транснаціональна програма 01.07.2018-30.06.2021 Координа-тор проекту в КПІ ім. Ігоря Сікорського Пятова А.В.

 

Інші види міжнародного співробітництва

Подано 3 проектні  заявки до участі в міжнародних програмах Європейського Союзу.

Таблиця 3. Результати подання проектних заявок у 2018 р.

1

Erasmus Plus: Education and Capacity Building in Green City Studies (GRaCE); Номер – 598710-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP; Дата реєстрації – 07.02.2018

2

Erasmus Plus: Education and Capacity Building in Green City Studies (GRaCE); Номер – 598710-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP; Дата реєстрації – 07.02.2018

3

Erasmus Plus: Eurasian Medical Physics and Biomedical Engineering MSc Curriculum (EMPBEC); Номер – 598258-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP; Дата реєстрації – 07.02.2018

 

 

page inside

Related posts: