Праховнiк Наталія Артурівна

Mar242015

intellect.opcb.kpi.ua/profile/pna7

доцент, к.т.н., доцент кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, викладає навчальні дісциплини “Основи охорони праці” та “Охорона праці в галузі” студентам ФІОТ та ІПСА. Консультує з розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних роботах спеціалістів та магістерських дісертаціях.

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ПРОГРАМА навчальної дисципліни підготовки бакалаврів з природничих наук, соціально-гуманітарних та IКT спеціальностей університету

Безпека життєдіяльності

Основи охорони праці

Практичні роботи

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ №№ 1, 2

Лабораторні роботи

ОП питання

Дипломне проєктування

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ» В ДИПЛОМНИХ РОБОТАХ ДЛЯ СТУДЕНТІВ БАКАЛАВРІВ ІНЖЕНЕРНИХ НАПРЯМКІВ НАВЧАННЯ

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.