Праховнiк Наталія Артурівна

Mar242015

intellect.opcb.kpi.ua/profile/pna7

доцент, к.т.н., доцент кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, викладає навчальні дісциплини “Основи охорони праці” та “Охорона праці в галузі” студентам ФІОТ та ІПСА. Консультує з розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних роботах спеціалістів та магістерських дісертаціях.

Екологічна безпека та цивільний захист

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ПРОГРАМА навчальної дисципліни підготовки бакалаврів з природничих наук, соціально-гуманітарних та IКT спеціальностей університету

Охорона праці та цивільний захист

Безпека життєдіяльності

Основи охорони праці

Практичні роботи

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ №№ 1, 2

Лабораторні роботи

ОП питання

Дипломне проєктування

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ» В ДИПЛОМНИХ РОБОТАХ ДЛЯ СТУДЕНТІВ БАКАЛАВРІВ ІНЖЕНЕРНИХ НАПРЯМКІВ НАВЧАННЯ

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.