II Міжнародна науково-практична конференція «Енергозбереження та промислова безпека: виклики та перспективи»

Jun142019

Силами професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ КПІ ім.Ігоря Сікорського було організовано проведення II Міжнародної науково-практичної конференції «Енергозбереження та промислова безпека: виклики та перспективи», яка відбулася 4-5 червня 2019 року

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Jun042019

Безпека життєдіяльності та цивільний захист: підручник для студ. спеціальностей з природничих, соціально-гуманітарних наук та інженерно-комунікаційних технологій / О. Г. Левченко, О. В. Землянська, Н. А. Праховнік, В. В. Зацарний; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: Каравела, 2019. – 268 с.

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльності»

Jun012019

12-15 травня 2019 року відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльності», у якому студент              гр. ПО-81мп приладобудівного факультету Пашков Ростислав Андрійович посів перше місце (керівник – ст. викл. каф. ОППЦБ Пятова А.В.).

ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

May302019

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ДВАДЦЯТОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (з участю студентів) У збірнику представлено програму та наукові праці учасників Двадцятої Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів) “Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, що відбулася у м. Києві 15-17 травня 2019 р.