Основними партнерами кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки (ОППЦБ) ІЕЕ НТУУ «КПІ» в навчально-методичній та науковій діяльності є такі організації:

  • Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» (ДУ «ННДІПБОП») НАН України та Державної служби України з питань праці. 
  • Інститут електрозварювання (ІЕЗ) ім. Є.О. Патона НАН України.
  • Державна установа “Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України”.
  • Національний авіаційний університет (НАУ) МОН України.

Кафедрою ОППЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ» укладено угоди про наукове співробітництво з ДУ «ННДІПБОП» та ІЕЗ ім. Є.О. Патона.

Співробітники ДУ «ННДІПБОП» займаються викладацькою роботою на кафедрі ОППЦБ НТУУ «КПІ» за сумісництвом.

Кафедрою ОППЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ» виконуються спільні з ІЕЗ ім. Є.О. Патона ініціативні науково-дослідні роботи (НДР) з дослідження шкідливих та небезпечних виробничих факторів зварювальних процесів.

Спільно з Інститутом медицини праці та ІЕЗ ім. Є.О. Патона виконуються ініціативні НДР по дослідженню токсичності (цитотоксичності) зварювальних аерозолів (шкідливих речовин, що утворюються під час електродугового зварювання та забруднюють повітря робочої зони).

Спільно з НАУ кафедрою ОППЦБ НТУУ «КПІ» виконуються роботи в рамках Науково-методичної комісії МОН України з цивільної безпеки та охорони праці.