ДВАНАДЦЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ (з участю студентів)

Jun072015

VI Міжнародна науково-практична конференція «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Jun022015

Згідно з рішенням загальних зборів членів Міжнародної громадської організації «Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності» щодо проведення у поточному році науково-практичної конференції, Президія Академії пропонує провести  VI Міжнародну науково-практичну конференцію «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА» 5-6 листопада  2015 року у м. Києві. Конференція проводиться за участі  ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», який має подвійне підпорядкування -  Державній службі з питань праці України та Національній академії наук України. Детальніше

Анотація

May142015

Готується до видання в електронному вигляді «Цивільний захист. Методичні вказівки до практичних занять» для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр».

У виданні розглядаються рішення чотирьох практичних занять: Детальніше

Полукаров Юрій Олексійович

May142015

intellect.opcb.kpi.ua/profile/pyo7

доцент, к.т.н., доцент кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, викладає навчальні дісциплини “Основи охорони праці” та “Охорона праці в галузі”. Консультує з розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних роботах спеціалістів та магістерських дісертаціях. Детальніше