Рекомендації до розроблення методичних вказівок до вивчення кредитного модуля

Dec102014

Рекомендації до розроблення
методичних вказівок до вивчення кредитного модуля
(методичних вказівок до самостійної роботи студентів)

Особливостями весняного семестра 2014/2015 навчального року є:

-     необхідність забезпечення планомірного самостійного засвоєння студентами теоретичного змісту кредитного модуля у перші два місяці семестру;

-     відсутність настановчих лекцій (таких, що читають студентам-заочникам), які мають організувати й забезпечити самостійне засвоєння студентами навчального матеріалу.

Враховуючи ці особливості, доцільно мати такий зміст методичних вказівок: Детальніше

Левченко Олег Григорович

Nov202014

Левченко Олег Григорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Завідувач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки.

Фахівець в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності. Детальніше

Ткачук Костянтин Нифонтович

Nov202014

Доктор технічних наук Ткачук Константин Нифонтович – 1935р.н., заслужений професор КПІ, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, голова Комісії з охорони праці науково-методичної ради МОНУ, член спеціалізованої Вченої Ради по захисту докторських дисертацій, фундатор і керівник  Національного науково-дослідного інституту охорони праці України. Детальніше

ФПУ оприлюднила доповідь: «Травматизм на виробництві в Україні: національний профіль протягом 2009-2013 років»

Nov202014

Рівні виробничого травматизму і професійної захворюваності є основними показниками стану охорони праці в тій чи іншій сфері економічної діяльності, регіоні і в цілому в державі. Нинішній його стан в державі профспілки оцінюють як критичний

Детальніше