Анотація

May142015

Готується до видання в електронному вигляді «Цивільний захист. Методичні вказівки до практичних занять» для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр».

У виданні розглядаються рішення чотирьох практичних занять: Детальніше

Полукаров Юрій Олексійович

May142015

intellect.opcb.kpi.ua/profile/pyo7

доцент, к.т.н., доцент кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, викладає навчальні дісциплини “Основи охорони праці” та “Охорона праці в галузі”. Консультує з розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних роботах спеціалістів та магістерських дісертаціях. Детальніше

Левченко Олег Григорович

May142015

Левченко Олег Григорович, доктор технічних наук, професор.

Завідувач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки.

Фахівець в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Детальніше

Третякова Лариса Дмитрівна

May102015