О. Г. Левченко, О. І. Полукаров Охорона праці у зварювальному виробництві: Навчальний посібник.

Jun092014

О. Г. Левченко, О. І. Полукаров

Охорона праці у зварювальному виробництві: Навчальний посібник. − К.: Основа, 2014. −  352 с.   Детальніше

Анотація

Jun022014

Готується до видання в електронному вигляді «Цивільний захист. Конспект лекцій.» для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр», денної форми навчання. Детальніше

ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

May262014

ОХОРОНА ПРАЦІ У ГАЛУЗІ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів спеціальностей гуманітарного профілю

May132014

О. Г. Левченко, Д. В. Зеркалов, О. І. Полукаров, А. М. Гусев,О. Ю. Арламов, Г. В. Демчук

ОХОРОНА ПРАЦІ У ГАЛУЗІ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
для студентів спеціальностей гуманітарного профілю
За редакцією Д. В. Зеркалова
Київ «Основа» 2014