Apr282024

ВРУ врегулювала домашню працю на законодавчому рівні, прийнявши 25 квітня 2024 року Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників».

Кодекс законів про працю України (КЗпП) доповнено новою главою ХІ-А «Праця домашніх працівників», яка визначає:

  • поняття домашньої праці (це робота, яка виконується для домогосподарства за трудовим договором) та домашнього працівника (це фізична особа, яка виконує домашню працю у межах трудових відносин з роботодавцем);
  • правовий статус домашніх працівників та особливості його регулювання, зокрема обов’язкові умови трудового договору з домашніми працівниками;
  • додаткові права, обов’язки, гарантії та умови праці домашніх працівників;
  • робочий час та час відпочинку домашніх працівників;
  • особливості припинення трудового договору з домашнім працівником;
  • особливості здійснення контролю за додержанням законодавства про працю домашніх працівників.

Законопроєктом вносяться відповідні зміни до інших статей КЗпП з метою погодження їх із новою главою ХІ-А (щодо надурочних робіт та робіт у вихідні дні, порядку розгляду трудових спорів та ін.).

Визначаються обов’язкові умови трудового договору з домашніми працівниками (своєчасна заробітна плата у визначеному розмірі, державний захист від неправомірних дій роботодавця), а також надання додаткових прав та гарантій для домашніх працівників, які проживають у домашньому господарстві.

Крім цього, — це надання можливості домашнім працівникам формувати свою майбутню пенсію. Для цього закон передбачає добровільну учать домашніх працівників у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Новий закон в соціальній сфері імплементує в українське законодавство положення Конвенції Міжнародної організації праці № 189 про домашніх працівників, що є дуже важливим в процесі інтеграції України в ЄС, а також в процесі оновлення трудового законодавства України загалом.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його от опублікування. Кабмін у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону має узгодити свої нормативно-правові акти із цим законом.

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.