На кафедрі виконуються наукові дослідження за такими напрямами:

 • нормативно-правове та соціально-економічне забезпечення охорони праці;
 • аналіз виробничого травматизму та профзахворювань;
 • виконання науково-дослідних робіт по виявленню шкідливих та небезпечних виробничих факторів в різних галузях промислового виробництва;
 • створення теоретичних основ процесів виникнення шкідливих та небезпечних виробничих факторів;
 • дослідження шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що виникають при застосуванні нових виробничих технологій та матеріалів;
 • санітарно-гігієнічне оцінювання рівнів шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що виникають при застосуванні високотемпературних технологій (металургія, зварювальне виробництво тощо);
 • гігієнічне оцінювання зварювальних матеріалів та технологій у відповідності з Міжнародними стандартами серії ISO 15011 (визначення рівнів виділень, хімічного складу та ступеня ризику дії зварювальних аерозолів на організм зварника);
 • гігієнічне оцінювання шкідливих та небезпечних виробничих факторів зварювальних технологій (рівнів забруднення повітря робочої зони зварювальними аерозолями та газами, рівнів електромагнітних полів, оптичного випромінювання, шуму тощо);
 • розроблення заходів захисту працюючих та виробничого середовища від шкідливих та небезпечних виробничих факторів на виробничих підприємствах.
 • створення нових методів захисту працівників від шкідливих та небезпечних виробничих факторів;
 • розроблення засобів колективного та індивідуального захисту працюючих;
 • дослідження фільтруючих матеріалів для засобів захисту виробничого та навколишнього середовища;
 • створення нових високоефективних засобів місцевої вентиляції (в вентиляційних та фільтровентиляційних агрегатів).