Загальноукраїнська науково-методична конференція “ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ”

Mar252015

ШАНОВНІ  ВИКЛАДАЧІ!

 

На КАФЕДРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» з 12 по 14 травня 2015 року відбудеться Загальноукраїнська  науково-методична конференція “ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ” .

Передбачено публікацію доповідей в електронній версії. Доповіді, які відповідають вимогам до публікацій у спеціалізованих фахових виданнях, можуть бути опубліковані у збірнику наукових праці «Вісник НТУУ «КПІ».

Матеріли приймаються до 20 квітня. Мова публікацій –  українська, російська або англійська.

Обсяг доповідей має становити не менше трьох аркушів.

Відповідальність за зміст, оформлення і надання посилань на літературні джерела несуть автори.

В одну публікацію бажано включати не більше трьох авторів. Один автор може брати участь не більш як у трьох публікаціях.

Матеріали, які не відповідають висунутим вимогам до публікації у даному електронному збірнику, будуть повертатися авторам.

Файли бажано іменувати відповідно до прізвища першого автора, наприклад, «Петренко». Декілька статей в одному файлі не приймаються.

Матеріали для публікації просимо надсилати у електронному вигляді за електронною адресою доц., к.т.н., Полукарову Ю.О. polukarov@ukr.net. Компакт-диск зі статями можна надати Луц Т.Є.  за адресою: Київ, Вул. Бощагівська 115, к. 303. Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки.

Вимоги до оформлення матеріалів. Розмір листа – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнє – 20 мм; нижнє – 25 мм;  ліве – 25 мм; праве – 15 мм. Орієнтація – книжкова. Вирівнювання – по ширині. Шрифт – Times New Roman, 14 pt для усього тексту, у т.ч. і формул. Заголовок – великими жирними літерами, 14 pt, вирівнювання по центру. Список авторів – 12 pt, жирними літерами, курсивом. Міжрядковий інтервал – одинарний. Рисунки та таблиці не мають виходити за межі вказаних полів.

Вартість публікацій становить: у збірнику доповідей (електрона версія) 15 грн. за статтю; у збірнику наукових праць (фахове паперове видання) 40 грн. за одну сторінку. Кошти за публікації слід надавати особисто Луц Т.Є. (303 ауд., 22 к).

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Д.т.н. Левченко О.Г., к.т.н. Полукаров Ю.О., Луц Т.Є.

polukarov@ukr.net

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.