Ільчук Оксана Степанівна

Oct162021

https://intellect.kpi.ua/profile/ios26

o.ilchuk@kpi.ua
к.т.н., старший викладач кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки”. Викладає навчальні дисципліни “Безпека життєдіяльності та цивільний захист” , “Охорона праці та цивільний захист” студентам НН ММІ, ФЕА, ФЕЛ, ЗФ. Проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття.

Охорона праці та цивільний захист

Лекції ФЕЛ
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=6792
1. Силабус 23-24 Акуст.ОПЦЗ
2. Силабус 23-24 Ел.компон.ОПЦЗ
3. Силабус 23-24 Ел.прилади та пристр.ОПЦЗ
Силабус 23-24 Ел.сист.ОПЦЗ

Практикум

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=5921
ПР1 Особливості цивільного захисту в умовах НС
ПР2 Кількісне оцінювання ризику небезпек
ПР3 Загальні принципи надання першої долікарської допомоги постраждалим
ПР4 Мікроклімат робочої зони, оздоровлення повітряного середовища та нормалізація параметрів мікроклімату й теплозахисту
ПР5 Оцінка і способи забезпечення відповідності вимогам охорони праці параметрів акустичних факторів на робочих місцях
ПР6 Виробниче освітлення
ПР7 Захисне заземлення в електроустановках
ПР8 Вибір виду і типу вогнегасників та визначення їх кількості та ємності для забезпечення необхідного рівня пожежної безпеки виробничих об’єктів
ПР9 Прогнозування та оцінювання інженерної та пожежної обстановки під час аварії на вибухо небезпечних об’єктах
ПР10-Прогнозування-та-оцінювання-хімічної-обстановки-під-час-аварії-на-хімічно-небезпечних-об’єктах
ПР11 Прогнозування та оцінювання радіаційної обстановки під час аварії або нанесення ракетного удару по промисловому об’єкту
ПР12 Розрахунок зони захисту блискавковідводу
ПР13 Моніторинг та ергономічна оцінка робочого місця
ПР14 Оцінювання надійності захисту працівників об’єкта господарської діяльності з використання захисних споруд у воєнний час

ЛР1 Технічні випробування системи вентиляції
ЛР2 Дослідження параметрів виробничого шуму та визначення ефективності звукоізоляції
ЛР3 Дослідження освітлення виробничих приміщень
ЛР4 Сигнальні пристрої в системах управління безпекою машин і механізмів

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.