ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Oct172021

Охорона праці та цивільний захист: підручник для студентів бакалаврату / О. Левченко, О. Полукаров, О. Арламов, Ю. Полукаров, О. Землянська; за редакцією О. Левченка. Київ: Видавництво «Каравела», 2021. 352 с.

АНОТАЦІЯ

Викладено загальні питання безпеки життєдіяльності, виявлення та класифікацію потенційних небезпек, їх властивості, а також методи та засоби захисту від їх впливу; основи санітарно-гігієнічних умов праці, методи профілактики професійних захворювань, загрози, що призводять до надзвичайних ситуацій, характер їх проявів та вплив на людей та господарські об’єкти; методи та засоби цивільного захисту населення і територій у разі надзвичайної ситуації; викладено принципи надання першої допомоги. Особлива увага приділяється питанням особистої та колективної безпеки на виробництві, у повсякденному житті та під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають технічні спеціальності в рамках комплексної дисципліни «Охорона праці та цивільний захист», що стосується питань безпеки на виробництві, у повсякденному житті та надзвичайних ситуаціях.

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.