Електробезпека в енергетиці

Sep062022

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Oct172021

Охорона праці та цивільний захист: підручник для студентів бакалаврату / О. Левченко, О. Полукаров, О. Арламов, Ю. Полукаров, О. Землянська; за редакцією О. Левченка. Київ: Видавництво «Каравела», 2021. 352 с. АНОТАЦІЯ Викладено загальні питання безпеки життєдіяльності, виявлення та класифікацію потенційних небезпек, їх властивості, а також методи та засоби захисту від їх впливу; основи санітарно-гігієнічних умов праці, методи профілактики професійних [...]

Друге видання підручника «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

Oct062021

Друге видання  підручника «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» Автори: Левченко Олег Григорович, д-р техн. наук, проф.; Землянська Олена Василівна; Праховнік Наталія Артурівна, канд. техн. наук, доц.; Зацарний Віктор Васильович, канд. техн. наук, доц.

ЗАХИСТ ВІД ОПТИЧНОГО ТА АКУСТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАНЬ НА НЕСТАЦІОНАРНИХ РОБОЧИХ МІСЦЯХ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ

Sep222020

ЗАХИСТ ВІД ОПТИЧНОГО ТА АКУСТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАНЬ НА НЕСТАЦІОНАРНИХ РОБОЧИХ МІСЦЯХ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ У монографії наведено результати досліджень рівнів оптичного і акустичного випромінювань, що створюються при електродуговому зварюванні, та заходи і засоби захисту допоміжного персоналу й оточення на непостійних робочих місцях.

Мінімізація виділень зварювальних аерозолів

Sep092020

У видавництві Globe EDIT у світ вийшла монографія завідувача кафедри охорони праці, промислової  та цивільної безпеки КПІ ім. Ігоря Сікорського    О.Г. Левченка та наукового співробітника Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона О. М. Безушко «Мінімізація виділень зварювальних аерозолів».

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ За редакцією О. Г. Левченка Підручник

Sep122019

Охорона праці та цивільний захист: Підручник / О. Г. Левченко, О. І. Полукаров, В. В. Зацарний, Ю. О. Полукаров, О. В. Землянська. За ред. О. Г. Левченка. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. –  420 с.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Jun042019

Безпека життєдіяльності та цивільний захист: підручник для студ. спеціальностей з природничих, соціально-гуманітарних наук та інженерно-комунікаційних технологій / О. Г. Левченко, О. В. Землянська, Н. А. Праховнік, В. В. Зацарний; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: Каравела, 2019. – 268 с.