Мінімізація виділень зварювальних аерозолів

Sep092020

У видавництві Globe EDIT у світ вийшла монографія завідувача кафедри охорони праці, промислової  та цивільної безпеки КПІ ім. Ігоря Сікорського    О.Г. Левченка та наукового співробітника Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона О. М. Безушко «Мінімізація виділень зварювальних аерозолів».


Монографія присвячена зниженню шкідливого впливу зварювального аерозолю на організм зварника технологічними заходами, зокрема поліпшенням гігієнічних характеристик легованих електродів. Показано, що процес ручного дугового зварювання легованими електродами супроводжується виділеннями таких шкідливих речовин, як хром, марганець, нікель тощо. Підтверджено, що у складі зварювального електроду, керуючи  вмістом легуючих елементів, способом легування та видом покриття, можна досягти поліпшення гігієнічних характеристик, не втрачаючи при цьому якості зварного шва. Наведено результати досліджень впливу виду електродного покриття, способу розкислення-легування металу шва, типу основного металу та складу літійвміщуючих силікатних зв’язуючих в електродному покритті на виділення зварювального аерозолю.

Запропонована система математичного прогнозування хімічного складу зварювального аерозолю дає можливість прогнозувати інтенсивність виділень його токсичних компонентів у повітря робочої зони при ручному дуговому зварюванні легованими електродами.

Для науково-технічних працівників, які займаються розробленням зварювальних матеріалів і технологій, питаннями охорони праці й екології у зварювальному виробництві.

Левченко О. Г., Безушко О. М. Мінімізація виділень зварювальних аерозолів. – НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – Globe Edit, 2020. – 150 с.

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.