Друге видання підручника «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

Oct062021

Друге видання  підручника

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

Автори:

Левченко Олег Григорович, д-р техн. наук, проф.;

Землянська Олена Василівна;

Праховнік Наталія Артурівна, канд. техн. наук, доц.;

Зацарний Віктор Васильович, канд. техн. наук, доц.

Безпека життєдіяльності та цивільний захист: підручник для студентів спеціальностей з природничих, соціально-гуманітарних наук та інформаційно-комунікаційних технологій / О. Г. Левченко, О. В. Землянська, Н. А. Праховнік, В. В. Зацарний; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: Каравела, 2021. – 268 с.

Викладено загальні питання безпеки, ідентифікації та класифікації потенційних небезпек; їх властивості, способи і засоби захисту від їх впливу; питання моніторингу та аналізу ризиків; основи санітарно-гігієнічних умов праці та методи профілактики професійних захворювань; загрози, що призводять до надзвичайних ситуацій; способи та засоби цивільного захисту населення і територій під час виникнення надзвичайної ситуації; принципи надання першої долікарської допомоги. Особливу увагу приділено особистій та колективній безпеці в повсякденних умовах та під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану. Підручник відповідає програмі єдиного комплексного курсу «Безпека життєдіяльності та цивільний захист», складеного відповідно до законодавства України.

Для студентів та викладачів закладів вищої освіти всіх спеціальностей з природничих, соціально-гуманітарних наук та інформаційно-комунікаційних технологій.

Додатки до підручника викладено окремою книгою:

Безпека життєдіяльності та цивільний захист: Додатки до підручника / О. Г. Левченко, О. В. Землянська, Н. А. Праховнік, В. В. Зацарний; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: Каравела, 2021. – 312 с.

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.