ОХОРОНА ПРАЦІ у зварювальному виробництві

Sep042014

О. Г. Левченко, О. І. Полукаров

Охорона праці у зварювальному виробництві: Навчальний посібник. − К.: Основа, 2014. −  352 с.  

ISBN 978-966-699-764-0

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями “Технологія та устаткування зварювання”, “Зварювальні установки” і “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій”

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-18194  від 27.11.2013)

Уперше в одному виданні разом з нормативно-правовими та організаційними основами охорони праці наведено характеристику умов праці під час виконання зварювальних робіт, розглянуто виробничу санітарію, безпеку виробництва та протипожежну безпеку у галузі зварювального виробництва.

Посібник відповідає програмі “Охорона праці у галузі” для студентів, магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів з підготовкою фахівців зі зварювання і споріднених технологій.

Видання розраховано також на інженерно-технічних працівників зварювального виробництва, спеціалістів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, гігієни та екології.

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.