БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Робочі програми навчальної дисципліни

(Силабус) 2023/2024 н.р.

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Форма

навчання

Укладач

10 Природничі науки 102 Фізика та астрономія Комп’ютерне моделювання фізичних процесів денна доцент, к.т.н.
Гліб ДЕМЧУК
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Прикладна фізика денна доцент, к.т.н.
Юрій ПОЛУКАРОВ
11 Математика і статистика 113 Прикладна математика Наука про дані та математичне моделювання денна доцент, к.т.н.
Юрій ПОЛУКАРОВ
11 Математика і статистика 113 Прикладна математика Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору
Математичні методи криптографічного захисту інформації
денна доцент, к.т.н.
Юрій ПОЛУКАРОВ
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології в біології та медицині денна доцент, к.т.н.
Гліб ДЕМЧУК
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія Системне програмування і спеціалізовані комп’ютерні системи денна доцент, к.т.н.
Юрій ПОЛУКАРОВ
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека та захист інформації Системи технічного захисту інформації
Системи, технології та математичні методи кібербезпеки
денна доцент, к.т.н.
Юрій ПОЛУКАРОВ
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність денна доцент, к.т.н.
Олександр АРЛАМОВ
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент
Електронне урядування
денна доцент, к.т.н.
Олександр АРЛАМОВ