У навчально-методичній та науково-інноваційній діяльності кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки заплановано наступні напрямки та пріоритети подальшого розвитку:

1.     Навчально-методична робота:

 • постійне оновлення навчальних та робочих програм дисциплін, що викладаються кафедрою;
 • постійне удосконалення та перевидання навчально-методичних посібників, підручників та конспектів лекцій у відповідності з часом;
 • своєчасна актуалізація нормативної документації з охорони праці, переклад з англійської мови на українську та редагування Міжнародних стандартів з охорони праці, які введені в дію в Україні.

2.     Науково-інноваційна робота:

 • виконання науково-дослідних робіт по виявленню шкідливих та небезпечних виробничих факторів (ШНВФ), створення теоретичних основ процесів виникнення ШНВФ;
 • дослідження та вивчення природи виникнення шкідливих та небезпечних виробничих факторів в різних галузях промислового виробництва;
 • дослідження шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що виникають при застосуванні нових виробничих технологій та матеріалів;
 • санітарно-гігієнічне оцінювання рівнів шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що виникають при застосуванні високотемпературних технологій (металургія, зварювальне виробництво тощо);
 • гігієнічне оцінювання зварювальних матеріалів та технологій у відповідності з Міжнародними стандартами серії ISO 15011 (визначення рівнів виділень, хімічного складу та ступеня ризику дії зварювальних аерозолів на організм зварника);
 • гігієнічне оцінювання шкідливих та небезпечних виробничих факторів зварювальних технологій (рівнів забруднення повітря робочої зони зварювальними аерозолями та газами, рівнів електромагнітних полів, оптичного випромінювання, шуму тощо);
 • розроблення заходів захисту працюючих та виробничого середовища від шкідливих та небезпечних виробничих факторів на виробничих підприємствах.
 • створення нових методів захисту працівників від шкідливих та небезпечних виробничих факторів;
 • розроблення засобів колективного та індивідуального захисту працюючих;
 • дослідження фільтруючих матеріалів для засобів захисту виробничого та навколишнього середовища;
 • створення нових високоефективних засобів місцевої вентиляції (в вентиляційних та фільтровентиляційних агрегатів).

Перспективи розвитку

Планується пошук та виконання госпдоговірних робіт з охорони праці та промислової безпеки на виробничих підприємствах України. Як правило, розробки нових виробничих процесів і технологій не гарантують їх повну безпечність для виробничого персоналу і потребують розроблення відповідних заходів захисту працівників. Тому перспективним буде у разі виконання Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту або іншими підрозділами НТУУ «КПІ» госпдоговірних робіт включати до загального плану цих робіт (як доповнення) окремого етапу з охорони праці.

Роботи з охорони праці варто впроваджувати разом з основними розробками ІЕЕ та НТУУ «КПІ». Так частини робіт з охорони праці в загальних роботах НТУУ «КПІ» дадуть можливість вирішувати не тільки певні технічні проблеми, а й питання з охорони праці, що буде тільки підвищувати значимість виконуваних робіт. Це необхідно враховувати ще на стадії планування розробок та укладання договорів.