Цей сайт створений для того, щоб ознайомити всiх бажаючих з дiяльнiстю кафедри “Охорони працi, промислової та цивільної безпеки” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.  На нашому сайті Ви зможете ознайомитися с розробками кафедри. Також планується разміщення новітніх законодавчих актів, які забеспечують належні умови праці.

Основні напрямки діяльності кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки

 1. Навчально-методична робота
  Викладання навчальних дисциплін:

  Консультації з охорони праці для підготовки розділу в дипломних проектах (роботах):

  • бакалаврів − «Охорона праці»;
  • спеціалістів і магістрів − «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях».

  Підготовка наукових кадрів (кандидатів та докторів наук).
  Забезпечення підготовки та видання науково-педагогічними працівниками кафедри навчально-методичної літератури (підручників, посібників, методичних вказівок, конспектів лекцій, нормативних документів тощо).

 2. Науково-дослідницька робота
  • Підготовка пропозиції щодо формування науково-технічної тематики кафедри.
  • Участь в конкурсах державних науково-технічних програм з охорони праці.
  • Виконання науково-дослідних робіт (НДР) з охорони праці спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України і Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці.
  • Постійне вивчення ринкових потреб промисловості України в науково-дослідних роботах з охорони праці.
 3. Госпрозрахункова робота
  • Виконання госпрозрахункових НДР по забезпеченню нормативних умов праці та захисту від шкідливих і небезпечних факторів на виробництві та в надзвичайних ситуаціях.
  • Виконання робіт з сертифікації систем безпеки праці згідно з прийнятим в Україні ДСТУ OHSAS 18001:2007.
  • Підготовка пропозиції для промислових підприємств щодо виконання НДР по забезпеченню належних умов праці, життєдіяльності та захисту працюючих від шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

Контакти

Адреса:       Україна, 03056, м. Київ, вул. Борщагівська 115/3, корпус 22
Телефон:    (044) 204-82-30

Карта