БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Робочі програми навчальної дисципліни

(Силабус)

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Форма

навчання

Укладач

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Промисловий маркетинг денна доцент, к.т.н.
Олексій ПОЛУКАРОВ
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Промисловий маркетинг заочна доцент, к.т.н.
Олексій ПОЛУКАРОВ
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг Промисловий маркетинг денна доцент, к.т.н.
Олексій ПОЛУКАРОВ
10 Природничі науки
11 Математика і статистика
 105 Прикладна фізика та наноматеріали
113 Прикладна математика
 Прикладна фізика денна доцент, к.т.н.
Наталія ПРАХОВНІК
10 Природничі науки 102 Фізика та астрономія Комп’ютерне моделювання фізичних процесів денна доцент, к.т.н.
Гліб ДЕМЧУК
11 Математика і статистика 111 Математика Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем денна доцент, к.т.н.
Гліб ДЕМЧУК
11 Математика і статистика 113 Прикладна математика Наука про дані та математичне моделювання денна доцент, к.т.н.
Юрій ПОЛУКАРОВ
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології в біології та медицині денна доцент, к.т.н.
Гліб ДЕМЧУК
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
Системне програмування і спеціалізовані комп’ютерні системи
денна доцент, к.т.н.
Наталія ПРАХОВНІК
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія Системне програмування і спеціалізовані комп’ютерні системи денна доцент, к.т.н.
Юрій ПОЛУКАРОВ
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
123 Комп’ютерна інженерія
126 Інформаційні системи та технології
Для всіх освітніх програм ФТІ денна д.т.н., с.н.с., доцент
Олег КРУЖИЛКО
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність денна доцент, к.т.н.
Олександр АРЛАМОВ
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент денна доцент, к.т.н.
Олександр АРЛАМОВ