ОХОРОНА ПРАЦІ  ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Робочі програми навчальної дисципліни

(Силабус) 2023/2024 н.р.

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Форма

навчання

Укладач

10 Природничі науки 101 Екологія Екологічна безпека
(Environmental Safety)
денна ст. викладач, к.т.н.
Андрій КОВТУН
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Інжиніринг пакувань та пакувального обладнання денна ст. викладач,
Олена Землянська
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Для всіх освітніх програм ММІ денна доцент, к.т.н.
Олексій ПОЛУКАРОВ
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій денна професор, д.т.н.
Олег ЛЕВЧЕНКО
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій заочна професор, д.т.н.
Олег ЛЕВЧЕНКО
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві денна професор, д.т.н.
Олег ЛЕВЧЕНКО
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів денна професор, д.т.н.
Олег ЛЕВЧЕНКО
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
(Equipment of Pharmaceutical and Biotechnological Productions)
денна ст. викладач,
Олена ЗЕМЛЯНСЬКА
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
(Equipment of Pharmaceutical and Biotechnological Productions)
заочна ст. викладач,
Олена ЗЕМЛЯНСЬКА
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії
(Computer-Aided Design of Chemical Equipment)
денна ст. викладач, к.т.н.
Андрій КОВТУН
13 Механічна інженерія 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Літаки та вертольоти
Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем денна доцент, к.т.н.
Олександр АРЛАМОВ
13 Механічна інженерія 136 Металургія Комп’ютеризовані процеси лиття денна професор, д.т.н.
Олег ЛЕВЧЕНКО
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв денна/заочна професор, д.т.н.
Лариса ТРЕТЯКОВА
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів денна/заочна професор, д.т.н.
Лариса ТРЕТЯКОВА
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Енергетичний  менеджмент  та енергоефективні технології;
Системи забезпечення споживачів електричною енергією
денна/заочна професор, д.т.н.
Лариса ТРЕТЯКОВА
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Системи забезпечення споживачів електричною енергією денна/заочна професор, д.т.н.
Лариса ТРЕТЯКОВА
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Управління, захист та автоматизація енергосистем денна/заочна професор, д.т.н.
Лариса ТРЕТЯКОВА
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні машини і апарати денна/заочна професор, д.т.н.
Лариса ТРЕТЯКОВА
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність денна/заочна професор, д.т.н.
Лариса ТРЕТЯКОВА
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні системи і мережі денна/заочна професор, д.т.н.
Лариса ТРЕТЯКОВА
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії;
Електричні станції
денна/заочна професор, д.т.н.
Лариса ТРЕТЯКОВА
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси денна/заочна професор, д.т.н.
Лариса ТРЕТЯКОВА
14 Електрична інженерія 142 – Енергетичне машинобудування;
143 – Атомна енергетика;
144 – Теплоенергетикаї.
Енергетичне машинобудування;
Атомна енергетика;
Теплоенергетикаї.
денна доцент, к.т.н.
Сергій КАШТАНОВ
14 Електрична інженерія 144 – Теплоенергетика Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій денна доцент, к.т.н.
Сергій КАШТАНОВ
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Технічні та програмні засоби автоматизації денна ст. викладач, к.т.н.
Андрій КОВТУН
15 Автоматизація та приладобудування 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем. денна доцент, к.т.н.
Сергій КАШТАНОВ
15 Автоматизація та приладобудування 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем. заочна доцент, к.т.н.
Сергій КАШТАНОВ
15 Автоматизація та приладобудування 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні денна доцент, к.т.н.
Олексій ПОЛУКАРОВ
15 Автоматизація та приладобудування 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні заочна доцент, к.т.н.
Олексій ПОЛУКАРОВ
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні технології денна доцент, к.т.н.
Олексій ПОЛУКАРОВ
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні технології заочна доцент, к.т.н.
Олексій ПОЛУКАРОВ
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка Електронні мікро- і наносистеми та технології
Мікро- та наноелектроніка
денна доцент, к.т.н.
Олексій ПОЛУКАРОВ
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів денна доцент, к.т.н.
Юрій ПОЛУКАРОВ
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології косметичних засобів та харчовик добавок денна доцент, к.т.н.
Юрій ПОЛУКАРОВ
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів денна доцент, к.т.н.
Юрій ПОЛУКАРОВ
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів заочна доцент, к.т.н.
Юрій ПОЛУКАРОВ
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення денна доцент, к.т.н.
Юрій ПОЛУКАРОВ
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин денна доцент, к.т.н.
Юрій ПОЛУКАРОВ
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини денна ст. викладач, к.т.н.
Андрій КОВТУН
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології (Biotechnologies) денна ст. викладач,
Олена ЗЕМЛЯНСЬКА
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології (Biotechnologies) заочна ст. викладач,
Олена ЗЕМЛЯНСЬКА
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія Медична інженерія денна доцент, к.т.н.
Гліб ДЕМЧУК
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія Регенеративна та біофармацевтична інженерія денна доцент, к.т.н.
Гліб ДЕМЧУК
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей денна ст. викладач, к.т.н.
Оксана ІЛЬЧУК
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої денна ст. викладач, к.т.н.
Оксана ІЛЬЧУК
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації денна ст. викладач, к.т.н.
Оксана ІЛЬЧУК
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка Електронні компоненти і систем денна ст. викладач, к.т.н.
Оксана ІЛЬЧУК
17 Electronics and Telecommunications 171 Electronics Electronic Components and Systems денна ст. викладач, к.т.н.
Оксана ІЛЬЧУК
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронна інженерія
Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія
денна доцент, к.т.н.
Сергій КАШТАНОВ
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронна інженерія
Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія
заочна доцент, к.т.н.
Сергій КАШТАНОВ
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем денна доцент, к.т.н.
Олексій ПОЛУКАРОВ
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Системи електронних комунікацій та Інтернету речей
(Systems of Electronic Communications and the Internet of Things);
Системи та мережі електронних комунікацій
(Electronic Communication Systems and Networks);
Телекомунікаційні системи та мережі
(Telecommunication Systems and Networks);
Інженерія та програмування інфокомунікацій
(Engineering and Programming Infocommunications)
Телекомунікаційні системи та мережі
Інформаційно-комунікаційні технології
денна ст. викладач,
Олена ЗЕМЛЯНСЬКА
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-комунікаційні технології
(Information and Communication Technologies)
денна ст. викладач,
Олена ЗЕМЛЯНСЬКА
17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка Система керування літальними апаратами та комплексами денна доцент, к.т.н.
Олександр АРЛАМОВ
18 Виробництво та технології 184 Гірництво Геоінженерія денна професор, д.т.н.
Лариса ТРЕТЯКОВА