page inside1page inside2

Науково-педагогічні працівники кафедри ОППЦБ займаються науковою роботою зі студентами інших факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського, на яких викладають дисципліни «Охорона праці та цивільний захист» і «Безпека життєдіяльності та цивільний захист». У результаті цієї роботи під керівництвом наших викладачів студенти інших факультетів та інститутів університету пишуть наукові статті, які друкуються у збірнику конференцій кафедри «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки», що відбуваються 2 рази на рік.

На кафедрі ОППЦБ працює чотири студентських гуртки:

1. Міжфакультетський науково-практичний студентський гурток “Актуальні проблеми охорони праці”, у роботі якого беруть участь 28 студентів університету;

2. “Розвиток та впровадження нових засобів індивідуального захисту” на МІФ, в якому працює 12 студентів (керівник гуртка − доц. Демчук Г.В.);

3. «Безпека понад усе» на фізико-математичному факультеті, видавничо-поліграфічному інституті, інституті енергозбереження та енергоменеджменту, до якого залучено 55 студентів (керівник гуртка − доц. Мітюк Л.О.);

4.   «Профілактика та аналіз виробничого травматизму» на хіміко-технологічному факультеті, в якому працює 25 студентів (керівник гуртка − доц. Полукаров Ю.О.).

page inside