Праховнiк Наталія Артурівна

Mar242015

intellect.kpi.ua/profile/pna7

доцент, к.т.н., доцент кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, викладає навчальні дісциплини “Основи охорони праці” та “Охорона праці в галузі” студентам ФІОТ та ІПСА. Консультує з розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних роботах спеціалістів та магістерських дісертаціях.

Для зв’язку:

prakhovnik.nataliia@lll.kpi.ua

https://t.me/pna_opcb

Сторінка автора в Scopus

Сторінка автора в Orcid

Сторінка автора в Google Академії

Дистанційні курси на платформі «Сікорський» в системі MOODLE

(доступ для тих, хто зареєстрований на курсі чи має пароль):

Екологічна безпека та цивільний захист

Екологічна та природно-техногенна безпека (практикум)

Екологічна та природно-техногенна безпека

Безпека життєдіяльності та цивільний захист (Праховнік Н.А.)

 Дисципліна «Екологічна безпека та цивільний захист»

Дисципліна «Безпека життєдіяльності та цивільний захист»

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ПРОГРАМА навчальної дисципліни підготовки бакалаврів з природничих наук, соціально-гуманітарних та IКT спеціальностей університету

Безпека життєдіяльності та цивільний захист: конспект лекцій

Безпека життєдіяльності та цивільний захист. Практикум

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.