ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Робочі програми навчальної дисципліни

(Силабус) 2023/2024 н.р.

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Форма

навчання

Укладач

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем денна доцент, к.т.н.
ЮрійПОЛУКАРОВ
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем денна доцент, к.т.н.
Наталія ПРАХОВНІК
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
Інженерія програмного забезпечення розподілених систем;
Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем.
денна доцент, к.т.н.
Сергій КАШТАНОВ
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
Інженерія програмного забезпечення розподілених систем;
Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем.
заочна доцент, к.т.н.
Сергій КАШТАНОВ
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології в біології та медицині денна доцент, к.т.н.
Гліб ДЕМЧУК

ЕКОЛОГІЧНА ТА ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Робочі програми навчальної дисципліни

(Силабус) 2023/2024 н.р.

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Форма

навчання

Укладач

12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи денна доцент, к.т.н.
Наталія ПРАХОВНІК

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Робочі програми навчальної дисципліни

(Силабус) 2022/2023 н.р.

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Форма
навчання
Укладач
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем денна доцент, к.т.н.
ЮрійПОЛУКАРОВ
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем денна доцент, к.т.н.
Наталія ПРАХОВНІК
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
Інженерія програмного забезпечення розподілених систем;
Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем.
денна доцент, к.т.н.
Сергій КАШТАНОВ
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
Інженерія програмного забезпечення розподілених систем;
Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем.
заочна доцент, к.т.н.
Сергій КАШТАНОВ
12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи денна доцент, к.т.н.
Наталія ПРАХОВНІК