ЗВІТ

про наукову роботу кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки за 2023 

Показники наукової та науково-технічної діяльності за 2023 рік

Звіт заслухано та затверджено на засіданні кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, протокол № 5 від 27.12.2023 р.

Показники наукової та науково-технічної діяльності

за 2022 рік

ЗВІТ

про наукову роботу кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки за 2021 рік

На кафедрі охорони праці, промислової та цивільної безпеки (далі – ОППЦБ) працює 17 штатних науково-педагогічних працівників, з них – 2 доктори наук, 12 кандидатів наук та 3 викладача без наукового ступеня.

2 особи працюють на кафедрі як сумісники. З них – 2 доктори наук.

Кількість аспірантів на кафедрі – 0. Всього молодих вчених – 1.

За звітний період працівниками кафедри опубліковано: 0 монографій (з них друкована – 0, закордоні – 0, (з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського – 0), 2 підручники друковані – (з них з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського – 0), 0 навчальних посібників друкованих (з них з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського – 0), 6 навчальних посібників, електронне видання (з них з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського – 6).

Опубліковано 16 статей у наукових виданнях з них: 10 – у фахових виданнях України (категорія Б – 3); 2 – у зарубіжних виданнях. 4 – публікацій, що індексуються міжнародною наукометричою базою Scopus.

На кафедрі проведено 2 Всеукраїнські наукові конференції.

Матеріали конференцій надруковано у збірниках.

Зроблено 82 доповіді з опублікуванням тез.

Викладачі кафедри прийняли участь у 32 наукових конференціях і семінарах, з них: міжнародні – 15 (0 – Scopus), за межами України – 9. Зроблено 35 доповідей з опублікуванням тез.

Отримано 4 авторських свідоцтва України (асс. Калінчик В.В.).

137 студентів залучено до науково-дослідних робіт і тематичних гуртків, з них: 12 студенти виконали атестаційні роботи з використанням результатів наукових доробок викладачів кафедри; 26 студентів залучено до виконання ініціативних науково-дослівних тем; 99 – навчалися в тематичних гуртках.

111 студентів прийняли участь у науково-методичних конференціях. За участю студентів опубліковано 99 статей і тез доповідей на 18 конференціях, у тому числі на міжнародних – 16. 43 статей студенти написали самостійно.

ЗВІТ

про наукову роботу кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки за 2020 рік

На кафедрі охорони праці, промислової та цивільної безпеки (далі – ОППЦБ) працює 17 штатних науково-педагогічних працівників, з них – 2 доктори наук, 12 кандидатів наук та 3 викладача без наукового ступеня.

2 особи працюють на кафедрі як сумісники. З них – 1 доктор наук та 1 викладач без наукового ступеня.

Кількість аспірантів на кафедрі – 0. Всього молодих вчених – 1.

За звітний період працівниками кафедри опубліковано: 7 монографій (з них друкована – 5, закордоні – 4, (з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського – 0), 0 підручників друкованих (з них з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського – 0), 2 навчальних посібника друкованих (з них з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського – 2), 7 навчальних посібників, електронне видання (з них з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського – 7).

Опубліковано 19 статей у наукових виданнях з них: 7 – у фахових виданнях України (категорія Б – 3, категорія В – 4); 7 – у зарубіжних виданнях. 6 – публікацій, що індексуються міжнародною наукометричою базою Scopus.

На кафедрі проведено 1 Міжнародну і 2 Всеукраїнські наукові конференції.

Матеріали конференцій надруковано у збірниках.

Зроблено 197 доповідей з опублікуванням тез.

Викладачі кафедри прийняли участь у 32 наукових конференціях і семінарах, з них: міжнародні – 30 (1 Scopus), за межами України – 12. Зроблено 115 доповідей з опублікуванням тез.

Отримано 2 авторських свідоцтва України (асс. Калінчик В.В.).

171 студентів залучено до науково-дослідних робіт і тематичних гуртків, з них: 22 студенти виконали атестаційні роботи з використанням результатів наукових доробок викладачів кафедри; 22 студенти залучено до виконання ініціативних науково-дослівних тем; 127 – навчалися в тематичних гуртках.

171 студентів прийняли участь у науково-методичних конференціях. За участю студентів опубліковано 119 тез доповідей на 13 конференціях, у тому числі на міжнародних – 11. 38 статей студенти написали самостійно.

Викладачі кафедри Митюк Л.О. і Землянська О.В. організували та провели І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Основи охорони праці» (Наказ № 1/78 от 24.02.20 р. Про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Основи охорони праці»). В олімпіаді прийняли участь 54 студенти з 9 факультетів.

І місце зайняв Тараба Максим, гр. ОЕ-71, ІЕЕ, керівник Третякова Л.Д.; ІІ місце – Кривущенко Анна, гр. МВ-71, ВПІ, керівник Мітюк Л.О.; ІІІ місце – Вишневська Олена, гр. ОН-71, ІЕЕ, керівник Третякова Л.Д.

ІІ етап було відмінено через епідемію KOVID-19.

Співробітники кафедри за звітний період виконують 4 науково-дослідні роботи (ініціативні) за одним пріоритетним напрямом та 1 договір про співпрацю з видавництвом «Основа».

Розроблено нові лабораторні стенди (за ініціативи доц. Каштанова С.Ф.) із застосуванням обладнання, наданого міжнародною електротехнічною групою «EATON» /ДП «Ітон електрик –Україна»/. Загальний обсяг інвестування становить 300 тис. грн.

Перероблено офіційні сайти кафедри ОППЦБ. Сайт кафедри http://opcb.kpi.ua. займає 14 місце на 1.10. 2020.

ЗВІТ

про наукову роботу кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки за 2019 рік

На кафедрі охорони праці, промислової та цивільної безпеки (далі – ОППЦБ) працюють 18 штатних науково-педагогічних працівників, з них – 2 доктори наук, 13 кандидатів наук та 3 викладача без вченого ступеня.

4 особи працюють на кафедрі як сумісники. З них – 1 доктор наук та 3 викладача без вченого ступеня.

Кількість аспірантів на кафедрі – 0. Всього молодих вчених – 1.

За звітний період працівниками кафедри опубліковано: 4 монографіїї  (з них друкована  – 1, Міжнародні – 3, з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського – 0) , 2 підручника друк. (з них з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського – 2), 5 навчальних посібників (з них з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського – 5) (електронне видання).

На кафедрі проведено 1 Міжнародну і 2 Всеукраїнські наукові конференції.

Опубліковано 193 статті та доповіді (12 статтей і 181 доповідей і тез) у наукових виданнях. Статті: з них – 2 у наукометричних виданнях (0- Scopus); 5 – у закордонних виданнях; 7 – у фахових виданнях України.

Зроблено 181 виступи на 33 наукових конференціях і семінарах, в тому числі на міжнародних – 28 (0- Scopus), за межами України – 9.

215 студенти залучено до науково-дослідних робіт та тематичних гуртків. 35 студентів виконали атестаційні роботи з використанням результатів наукових доробок викладачів кафедри.

190 студентів прийняли участь у науково-методичних конференціях. За участю студентів опубліковано 131 тез доповідей на 10 конференціях, в тому числі на міжнародних – 6. 50 статей студенти написали самостійно.

Викладачі кафедри Митюк Л.О. і Землянська О.В. організували та провели 3 олімпіади з дисциплін «Основи охорони праці».

ЗВІТ

про наукову роботу кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки за 2018 рік

На кафедрі охорони праці, промислової та цивільної безпеки (далі – ОППЦБ) працюють 20 штатних науково-педагогічних працівників, з них – 2 доктори наук, 13 кандидатів наук та 7 викладачів без вченого ступеня.

7 осіб працюють на кафедрі як сумісники. З них – 1 доктор наук, 2 кандидати наук та 4 викладачів без вченого ступеня.

Кількість аспірантів на кафедрі – 0. Всього молодих вчених – 2.

За звітний період працівниками кафедри опубліковано: 5 монографій друк. (з них Міжнародні – 3, з грифом НТУУ «КПІ» –0) , 1 навчальний посібник (з них з грифом НТУУ «КПІ» –1).

На кафедрі проведено 1 Міжнародну і 2 Всеукраїнські наукові конференції.

Опубліковано 145 статей та доповідей (15 статей, 130 доповідей і тез) у наукових виданнях, з них – 8 у наукометричних виданнях (1- Scopus); 2 – у закордонних виданнях; 10 – у фахових виданнях України.

Зроблено 130 виступи на 25 наукових конференціях і семінарах, у тому числі на міжнародних – 20 (1- Scopus), за межами України – 1.

Отримало 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

215 студенти залучено до науково-дослідних робіт та тематичних гуртків. 35 студентів виконали атестаційні роботи з використанням результатів наукових доробок викладачів кафедри.

119 студентів прийняли участь у науково-методичних конференціях. За участю студентів опубліковано 108 тез доповідей на 5 конференціях, у тому числі на міжнародних – 3. 23 статей студенти написали самостійно.

Співробітники кафедри за звітний період виконують 2 науково-дослідні роботи (ініціативні) за одним пріоритетним напрямом.

До роботи на кафедрі залучено 3 висококваліфікованих спеціалісти – доктор технічних наук Кружилко О.Є., кандидати технічних наук Майстренко В.В., Лук’яненко А.О.

ЗВІТ

про наукову роботу кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки за 2017 рік

 На кафедрі охорони праці, промислової та цивільної безпеки (далі – ОППЦБ) працюють 20 штатних науково-педагогічних працівників, з них – 2 доктори наук, 11 кандидатів наук та 7 викладачів без вченого ступеня.

7 осіб працюють на кафедрі як сумісники. З них – 1 доктори наук, 2 кандидати наук та 4 викладачів без вченого ступеня.

Кількість аспірантів на кафедрі – 0. Всього молодих вчених – 2.

За звітний період працівниками кафедри опубліковано: 1 монографія друкована (з них з грифом НТУУ «КПІ» –0) , 1 навчальний посібник друк. (з них з грифом НТУУ «КПІ» –0); 9 науково-методичні праці (з грифом Вченої ради ІЕЕ) (електронні видання).

Опубліковано 128 статей та доповідей (35 статті і 93 тези доповідей) у наукових виданнях, з них – 15 у наукометричних виданнях; 8 – у закордонних виданнях; 32 – у фахових виданнях України.

Зроблено 93 виступи на 15 наукових конференціях і семінарах, в тому числі на міжнародних – 14, за межами України – 3.

Отримало 1 патент на наукову розробку.

215 студенти залучено до науково-дослідних робіт та тематичних гуртків. 35 студентів виконали атестаційні роботи з використанням результатів наукових доробок викладачів кафедри.

70 студентів прийняли участь у науково-методичних конференціях. За участю студентів опубліковано 66 тез доповідей на 4 конференціях, в тому числі на міжнародних – 2. 23 статей студенти написали самостійно.

ЗВІТ

про наукову роботу кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки за 2016 рік

На кафедрі охорони праці, промислової та цивільної безпеки (далі – ОППЦБ) працює 21 штатний науково-педагогічний працівник, з них – 2 доктори наук, 11 кандидатів наук та 8 викладачів без вченого ступеня.

11 осіб працюють на кафедрі як сумісники. З них – 1 доктори наук, 3 кандидати наук та 7 викладачів без вченого ступеня.

Кількість аспірантів на кафедрі – 0. Всього молодих вчених – 2.

Співробітники кафедри за звітний період виконують 5 науково-дослідних роботи (ініціативні) за трьома пріоритетними напрямами.

До роботи на кафедрі залучено 3 висококваліфікованих спеціаліста – доктор технічних наук Кружилко О.Є., кандидати технічних наук Майстренко В.В., Лукʼяненко А.О.

За звітний період працівниками кафедри опубліковано: 1 монографію (з них з грифом НТУУ «КПІ» –1), 2 навчальних посібники (з них з грифом НТУУ «КПІ» – 1), (електронні видання); 2 науково-методичні праці (з грифом Вченої ради ІЕЕ) (електронні видання).

Опубліковано 136 статей та доповідей (15 статей і 121 теза доповідей) у наукових виданнях, з них – 9 у наукометричних виданнях; 4 – у закордонних виданнях; 14 – у фахових виданнях України.

Зроблено 134 виступи на 7 наукових конференціях і семінарах, в тому числі на міжнародних – 3, за межами України – 0.

Перероблено офіційний сайт кафедри ОППЦБ.

З 2014 по 2015 рік працівниками кафедри опубліковано: 1 підручник з грифом МОН; 2 навчальні посібники з грифом МОН; 1 підручник з грифом МОН (електронні видання); 5 навчальних посібників з грифом МОН (електронні видання); 8 методичних рекомендацій з грифом ІЕЕ і НТУУ «КПІ» (електронні видання), 8 монографій (з грифом ДУ «Науково-дослідний інститут охорони праці НАН України» – 1, з грифом Національного університету біоресурсів – 2, з грифом Міжнародного університету фінансів – 5) (електронні видання).

Опубліковано 277 статей та доповідей у наукових виданнях, з них – 5 у науко метричних виданнях; 11 – у закордонних виданнях; 20 – у фахових виданнях України.

Отримано 2 патенти і 13 авторських свідоцтв.

Зроблено 231 виступи на 21 наукових конференціях і семінарах, в тому числі на міжнародних – 17, за межами України – 5.

292 студенти залучено до науково-дослідних робіт та тематичних гуртків. 98 студентів виконали атестаційні роботи з використанням результатів наукових доробок викладачів кафедри ( 51 магістерських дисертацій, 43 дипломних робіт спеціалістів, 4 дипломних робіт бакалаврів).

За участю студентів опубліковано 160 тез доповідей на 6 конференціях.

Міжнародне наукове співробітництво

Співробітники кафедри (ст. викл. Пятова А.В.) беруть участь у виконанні заходів за програмою міжнародного наукового співробітництва

4.1. CENEAST – Reformation of the Curricula on Built Environment in the Eastern Neighbouring Area; № договору – 530603; Дата – 15.10.2012; Дата реєстрації в університеті – 15.10.2012, координатор проекту по Україні,

4.2. Erasmus Mundus Action 2 EUROEAST; № договору – 2012-2740/001-001-EMA2; Дата – 05.09.2012; Дата реєстрації в університеті – 05.11.2012, керівник проекту в НТУУ «КПІ». Tempus, проект SENEAST, (Координатор – Технічний університет Вільнюса, Литва), імплементація європейських освітніх модулів з дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» для студентів ІЕЕ зокрема та НТУУ «КПІ» загалом.

4.3. IV Міжнародна студентська олімпіада «Безпека людини та екологія мови», 10- 13 листопада 2014р., года Казахський Національний університет ім. Аль-Фарабі (Алмати, Казахстан), співорганізатор олімпіади.

2014 року викладачами кафедри ОППЦБ Опубліковано 10 статей у міжнародних виданнях і зроблено 7 доповідей на 5 Міжнародних конференціях за межами України

 

Наукове співробітництво з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України

Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки 2013 року приймала участь у виконанні державної програми України за такими пріоритетними напрямами:

Спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона (відділ проблем охорони праці та екології у зварювальному виробництві) кафедрою ОППЦБ виконано експериментальні дослідження за темою «Дослідження рівнів шуму та оптичного випромінювання під час застосування різних видів електродугового зварювання» (виконавці: Левченко О. Г., Арламов О. Ю.).

2013 року Державну установу «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» включено до переліку наукових установ НАН України. Відповідно до договору про співпрацю між «Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту» НТУУ «КПІ» і Державною установою «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» на безоплатній основі, виконуються спільні наукові розробки у напряму використання ІТ технологій у галузі охорони праці. Виконується другий етап НДР «Оцінка і вдосконалення напрямів підвищення ефективності управлінської діяльності у галузі охорони праці» (№ д/р 0112U005130, термін закінчення 01.01.16 року), результати якої передаються ДУ «ННДІПБОП» для використання у договорі ННДІПБОП № 4/11, «Розроблення методології управління охороною праці з позицій Держгірпромнагляду з використанням інформаційно-аналітичної системи» (д/р 0111U001613).

Проект плану розвитку кафедри ОППЦБ на 2015 рік

Згідно з проектом плану розвитку кафедри на 2014 рік передбачено провести дослідження за такими ініціативними науково-дослідними роботами:

Тема 1. “Розроблення способів захисту працівників від шкідливих фізичних факторів зварювального процесу”, яка відповідає стратегічному пріоритетному напряму інноваційної діяльності “Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища”. Керівник теми – д.т.н. Левченко О.Г. Виконавці: викладачі: Полукаров Ю.О., Арламов О.Ю.; аспіранти: Безушко О.М., Тимошенко О.М. Термін виконання – 2014-2016 р. Очікувані результати: поліпшення умов праці зварників, зниження рівня професійної захворюваності, використання результатів у курсі лекцій “Охорона праці у галузі” для зварювального факультету. Планується підготовка 1 навчального посібника, 1 кандидатської дисертації, 2 статей у фахових виданнях, залучення до роботи 5 студентів, підготовка 2 магістерських дисертацій. Роботи виконуються спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона

Тема 2. “Розробка енергозберігаючого технологічного обладнання для видобутку гранітних блоків”, що відповідає пріоритетному напряму розвитку науки і техніки “Енергетика та енергоефективність”. Керівник теми – доц. Фоменко І.О. Виконавець – Ковтун І.М., Ковтун А.І.. Термін виконання – 2013-2015 р. Очікувані результати: впровадження розробленої технології видобутку гранітних блоків за допомогою створених агрегатів у виробництво, а також у підготовку дисертаційної робіт, у матеріали лекцій та практичних занять. Планується підготовка статті у фаховому виданні та 2 доповіді на конференціях;

Тема 3. Подовження робіт за темою “Оцінка і вдосконалення напрямів підвищення ефективності управлінської діяльності у галузі охорони праці” (№ д/р 0112U005130), яка виконується спільно з ННДІПБОП у рамках науково-дослідної програми “Розроблення методологічних засад і засобів інформаційно-аналітичної підтримки діяльності Держгірпромнагляду”, (д/р 0111U001613), яка належить до пріоритетного напряму розвитку науки і техніки – “Інформаційні технології та комунікаційні технології”. Керівники теми – д.т.н. Ткачук К.Н., д.т.н. Кружилко О.Є. Виконавці: доц. Полукаров О.І., доц. Праховник Н.А. Термін виконання – 2013–2015 роки. Очікувані результати: підвищення ефективності управління і нагляду в сфері охорони праці, рекомендації щодо вдосконалення інформаційно-аналітичної системи Держгірпромнагляду, застосування розроблених матеріалів для викладання тем 4.6 і 4.8 нормативної дисципліни “Охорона праці у галузі”. Передбачається: підготовка щорічно 2 статей у фахових виданнях, 6 доповіді на конференціях.

Тема 4 Виконання науково-дослідної роботи за темою “Обґрунтування вибору ефективних систем теплопостачання виробничих підприємств”, яка виконується по замовленню підприємства з виробництва засобів індивідуального захисту (ПрАТ «Скіф» м. Корсунь-Шевченківський) (Керівник – д.т.н. Третякова Л.Д.).

Теми 5. Виконання науково-дослідної роботи за темою «Безпека використання новітніх освітлювальних приладів у вибухонебезпечному середовищі» на замовлення ТОВ «Союз-Світло».

Тема 6. Співпраця в проведенні науково-дослідної та видавничої діяльності. керівник Зеркалов Д.В. Робота виконується спільно з видавництвом ТОВ «Основа».

Тема 7. Виконання науково-дослідної роботи за темою «Розробка нових типів засобів індивідуального захисту», яка виконується спільно з викладачами Київського університету технології та дизайну на замовлення з ТОВ НВП «Ікар» (м. Київ).