Демчук Гліб Вікторович

May182014


http://intellect.kpi.ua/profile/dgv7

 к.т.н., доцент кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, викладає навчальні дісциплини “Охорона праці та цивільний захист” та “Безпека життєдіяльності та цивільний захист”. Консультує з розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в  магістерських дісертаціях.

Шановний Олександр Юрійович. Якщо в змозі розмістите на моїй сторінці сайта наступні матеріали:

Робочі програми

Конспект лекцій

Конспект лекцій для вивчення студентами кредитного модуля «Охорона праці та цивільний захист» і «Безпека життєдіяльності та цивільний захист»:

Навчальний посібник з практичних занять

Практична робота №7 «Заходи та засоби забезпечення пожежної безпеки» - файл pr7 op-pozeza.

Інструкції з тестового контролю

Навчальні посібники з дипломного проектування.

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.