Демчук Гліб Вікторович

May182014


http://intellect.opcb.kpi.ua/profile/dgv7

доцент, к.т.н., доцент кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, викладає навчальні дісциплини “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці” та “Охорона праці в галузі”. Консультує з розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних роботах спеціалістів та магістерських дісертаціях.

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.