Ільчук Оксана Степанівна

Oct162021

https://intellect.kpi.ua/profile/ios26 o.ilchuk@kpi.ua к.т.н., старший викладач кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки”. Викладає навчальні дисципліни “Безпека життєдіяльності та цивільний захист” , “Охорона праці та цивільний захист” студентам НН ММІ, ФЕА, ФЕЛ, ЗФ. Проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття.

Калінчик Віталій Васильович

May222018

http://intellect.kpi.ua/profile/kvv334 Народився в 1982 році. Закінчив Національний Технічний Університет України КПІ (ІЕЕ) за спеціальністю електротехнічні системи електроспоживання у 2006 році. Працював експертом в ДП “Український центр підтвердження відповідності “Промбезпека”. У 2019 році отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. Охорона праці та цивільний захист  Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) Практичні роботи ПР1 «Мікроклімат робочої зони, оздоровлення повітряного середовища [...]

Полукаров Юрій Олексійович

May142015

intellect.kpi.ua/profile/pyo7 Контактна інформація: тел.: +38(050)385-43-88 e-mail: polukarov.yury@lll.kpi.ua доцент, к.т.н., доцент кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, викладає навчальні дісциплини “Безпека життєдіяльності та цивільний захист” і “Охорона праці та цивільний захист”. Консультує з розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних роботах спеціалістів та магістерських дісертаціях.

Левченко Олег Григорович

May142015

Левченко Олег Григорович, доктор технічних наук, професор, президент Міжнародної академії безпеки життєдіяльності Завідувач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки Фахівець у галузі охорони праці, безпеки життєдіяльності та цівільного захисту

Третякова Лариса Дмитрівна

May102015

http://intellect.kpi.ua/profile/tld д.т.н. професор

Праховнiк Наталія Артурівна

Mar242015

intellect.kpi.ua/profile/pna7 доцент, к.т.н., доцент кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, викладає навчальні дісциплини “Основи охорони праці” та “Охорона праці в галузі” студентам ФІОТ та ІПСА. Консультує з розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних роботах спеціалістів та магістерських дісертаціях. Для зв’язку: prakhovnik.nataliia@lll.kpi.ua https://t.me/pna_opcb Сторінка автора в Scopus Сторінка автора в Orcid [...]

Ковтун Андрій Іванович

Jan272015

 intellect.kpi.ua/profile/kai55 Ковтун Андрій Іванович асистент кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки, веде практичні заняття та лабораторні роботи з дісциплин “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці” та “Цивільний захист”