Полукаров Юрій Олексійович

May142015

intellect.kpi.ua/profile/pyo7

Контактна інформація:

тел.: +38(050)385-43-88

e-mail: polukarov.yury@lll.kpi.ua

доцент, к.т.н., доцент кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, викладає навчальні дісциплини “Безпека життєдіяльності та цивільний захист” і “Охорона праці та цивільний захист”. Консультує з розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних роботах спеціалістів та магістерських дісертаціях.

Консультації з дипломного проектування:

щосереди 10.25-11.25, 22 корпус, 322 ауд.

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Екологічна безпека та цивільний захист

Охорона праці та цивільний захист

Дипломне проектування

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.