Мітюк Людмила Олексіївна

Nov132014

intellect.kpi.ua/profile/mlo2

Мітюк Людмила Олексіївна, доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, 1971 р.н. Закінчила Національний Технічний університет України “КПІ” у 1996 році, гірничо – технічний факультет. З 1996 року по 2007 працювала в Національному науково – дослідному інституті охорони праці науковим співробітником лабораторії аналізу стану травматизму та наглядової діяльност в державі. У 1999р. захистила дисертацію на тему “Моделювання розповсюдження пружних хвиль в шаруватих гірських породах для оцінки сейсмічної дії вибуху.”  В НТУУ “КПІ” працювала з 1998 року за сумісництвом на посаді асистента, а з 2007 року – доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки на контрактній основі.. Автор десяти навчальних посібників з охорони праці, 15 методичних рекомендацій та понад 100 статей і доповідей на конференціях профільного напрямку. Викладає дисципліни “Безпека життєдіяльності та цивільний захист” а також “Охорона праці та цивільний захист” на ФП, ФІОТ, ФТІ та ВПІ.

Презентації з Охорони праці

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

ПРАКТИКУМ

Охорона праці та цивільний захист

ПРАКТИКУМ

Дипломне проектування

Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах спеціалістів та магістерських дисертаціях студентів гуманітарного напрямку підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»

Перелік екзаменаційних питань з курсу «Основи охорони праці.

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.