Третякова Лариса Дмитрівна

May102015

http://intellect.kpi.ua/profile/tld

д.т.н. професор

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА

Безпечні методи експлуатації систем електропостачання та електроустановок споживачів

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З БЕЗПЕЧНИХ МЕТОДІВ РОБІТ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Охорона праці тацивільний захист

Дипломне проектування

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ.  КУРС ЛЕКЦІЙ

для підготовки студентів НТУУ «КПІ» за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціалістів” і “магістрів” напрямів 6.050701 “Електротехніка та електротехнологія”, 6.050601 “Теплоенергетика” спеціальності 7. (8).05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання”,7. (8).05070108 “Енергетичний менеджмент”,7. (8).05060105 “Енергетичний менеджмент”

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.