Oct182023

Наказ Міністерства внутрішніх справ від 31.07.2023 № 627 «Про затвердження Порядку управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж» набирає чинності 27.11.2023

Управління ризиками здійснюється з метою ідентифікації ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж, пов’язаних із діяльністю суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб, запобігання їм, зменшення та мінімізації розміру можливих втрат (збитків).

Основними завданнями під час управління ризиками є:

 • створення управлінських механізмів, що забезпечують ефективне управління ризиками;
 • виявлення загроз та можливих негативних наслідків, оцінка можливостей запобігання їм або їх мінімізації;
 • розроблення та оцінка заходів із мінімізації втрат (збитків) у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж;
 • визначення доцільності запровадження превентивних (профілактичних) заходів залежно від витрат на їх реалізацію у співвідношенні до обсягів можливих втрат (збитків) з урахуванням витрат на страхування;
 • визначення необхідних ресурсів для мінімізації ризиків, їх оптимальний розподіл;
 • розроблення і реалізація комплексу превентивних (профілактичних) заходів, спрямованих на приведення рівня ризиків до прийнятного значення та мінімізацію можливих втрат (збитків);
 • моніторинг та аналіз ефективності виконання заходів планів управління ризиками та їх періодичне оновлення.

Для оцінки ризиків можливе застосування одного або декількох методів, зокрема зазначених у ДСТУ EN IEC 31010:2022 «Керування ризиками – методи оцінки ризиків», ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення» або інших державних стандартах.

З метою оцінки ефективності заходів з управління ризиками проводиться постійний моніторинг. Контроль проводиться для прийняття відповідних управлінських рішень при подальшому перегляді та оновленні планів управління ризиками, аналізі та оцінці ризику, виборі методів та способів управління.

Критеріями оцінки ефективності заходів з управління ризиками є зменшення:

 • кількості надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж;
 • кількості загиблих та постраждалих у них людей;
 • співвідношення витрат на реалізацію превентивних (профілактичних) заходів з обсягами завданих втрат (збитків).

Затверджено Типову структуру плану управління ризиками.

 • стислий опис та характеристики об’єкта, перелік надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж, що мали місце в минулому, оцінка ризиків їх виникнення (за наявності);
 • опис відповідних цілей (мета) управління ризиками, у тому числі індикатори і граничні величини для ідентифікації, оцінки та класифікації ризиків;
 • результати ідентифікації можливих ризиків;
 • наявність або необхідність створення систем протипожежного захисту, автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення;
 • наявність засобів моніторингу (системних спостережень) за об’єктами з високим ризиком виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж;
 • висновки аналізу та оцінки ризиків (у тому числі щодо визначення рівня прийнятного ризику);
 • карти загроз і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж;
 • комплекс заходів і послідовність їх виконання, спрямованих на приведення ризиків до прийнятного рівня, та мінімізації можливих наслідків;
 • оцінку стану виконання плану управління ризиками;
 • пріоритети і спосіб, яким здійснюватиметься моніторинг виконання плану управління ризиками.

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.