О. Г. Левченко. Сварочные аэрозоли и газы: процессы образования, методы нейтрализации и средства защиты

Dec082015

 

В монографії розглянуто процеси утворення аерозолів і газів під час електродугового зварювання, методики їх досліджень, санітарно-гігієнічні характеристики ручного дугового зварювання покритими електродами, зварювання під флюсом та механізованого зварювання в захисних газах. Наведено дані про хімічну класифікацію зварювальних аерозолів, методи їх нейтралізації та мінімізації виділень. Описано інформаційні системи гігієнічних характеристик зварювальних матеріалів, сучасні засоби місцевої вентиляції для робочих місць зварників та індивідуального захисту органів дихання.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, що займаються розробленням зварювальних матеріалів і технологій, питаннями охорони праці й екології у зварювальному виробництві, сучасними засобамимісцевої вентиляції та індивідуального захисту зварників.

Іл. 96.Табл. 29. Бібліогр.: 247 назв.

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.