Dec042015

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КПІ»

виконує такі роботи:

  • санітарно-гігієнічне оцінювання нових марок зварювальних матеріалів у відповідності з Міжнародними стандартами серії ДСТУ ISO 15011 (визначення рівнів виділень, хімічного складу та ступеня ризику дії зварювальних аерозолів на організм зварника) − складання європротоколу;
  • складання розділу з безпеки праці та охорони довкілля для технічних умов на нові марки зварювальних матеріалів;
  • визначення концентрацій шкідливих речовин в повітрі виробничих приміщень  (надання протоколу);
  • визначення концентрацій зварювальних аерозолів і газів у зоні дихання у відповідності з Міжнародними стандартами серії ДСТУ ISO 10882 (надання європротоколу);

Науковий керівник – д.т.н., проф. Левченко О. Г.

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.