Oct032023

Справність системи протипожежного захисту є одним з ефективних заходів запобігання пожежам. Безпосередні вимоги до улаштування та утримання систем протипожежного захисту (далі – СПЗ) будівель і споруд визначає ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». 

Sep202023

Постанова визначає процедуру проведення розслідування аварій юридичними особами та фізичними особами – підприємцями,

Sep132023

Постанова КМУ від 19 серпня 2023 р. № 884 «Про затвердження Порядку проведення професійної підготовки осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності, енергетичного аудиту будівель та обстеження технічних установок»

Sep082023

9 вересня – Всесвітній день надання першої медичної допомоги Цей день – нагадування про важливість навичок та знань, які можуть врятувати життя в критичних ситуаціях, і про необхідність підготовки та навчання першої медичної допомоги для всіх, незалежно від професії чи статусу.

Шановні керівники підприємств (організацій), фахівці з охорони праці (цивільної безпеки)

Jun192023

Кафедра «Охорони праці, промислової та цивільної безпеки» КПІ ім. Ігоря Сікорського веде підготовку для отримання у найближчому майбутньому (орієнтовно у 2024 році) ліцензії на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти і планує відкрити аспірантуру за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (напрям «Охорона праці») з метою підготовки докторів філософії.

Про затвердження Антикорупційної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського

Jun092023

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності

Jun012023

Сьогодні відбулись загальні збори Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності. Були розглянуті організаційні питання та вибори президента Академії. Президентом Академії обрано доктора технічних наук, професора, академіка Левченка Олега Григоровича.