Oct032023

Проектування систем протипожежного захисту – UkrBezpekaBud

Справність системи протипожежного захисту є одним з ефективних заходів запобігання пожежам.

Безпосередні вимоги до улаштування та утримання систем протипожежного захисту (далі – СПЗ) будівель і споруд визначає ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». 

СПЗ – комплекс технічних заходів, що змонтований на об’єкті, призначений для виявлення, локалізації та ліквідації пожеж без втручання людини, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних чинників пожежі.

‼️СПЗ призначені для раннього виявлення пожежі та подавання сигналу тривоги для вживання необхідних заходів (наприклад, евакуювання людей, виклик пожежно-рятувальних підрозділів, запуск протидимних систем, пожежогасіння, здійснення управління протипожежними клапанами, дверима, воротами та завісами (екранами), відключенням або блокуванням (розблокуванням) інших інженерних систем та устатковання при сигналі «пожежа», тощо) (п. 3.15, п. 7.1 ДБН В.2.5-56:2014).

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.