Фартух зварника для захисту від магнітного поля

Dec192014

Еластичний магнітний екрануючий фартух зварника виготовлено з аморфного кобальтового сплаву ММ-5Со у вигляді смужок завширшки 27,5 мм, завтовшки (0,0225-0,045) мм, способом плетіння.

Захисні властивості: зменшення напруженості магнітного поля за одного шару 0,0225 мм – у 14 раз, за двох шарів 0,045 мм – у 26 раз.

Фартух електрозварника: Пат. № 50293 Україна, МПК G12В17/00/. Л.М. Лобанов, О.Г. Левченко, В.К. Левчук, Г.Д. Потапенко, О.М. Тимошенко; ІЕЗ ім.. Є.О. Патона НАН України − № u201001094; заявл. 03.02.2010; опубл. 25.05.2010. − Бюл. № 10.

Розробник д.т.н. Левченко О.Г.

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.