Землянська Олена Василівна

Oct302014

https://intellect.kpi.ua/profile/zov46

Старший викладач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, викладає навчальні дисципліни: «Охорона праці та цивільний захист», «Екологічна безпека та цивільний захист» і «Безпека життєдіяльності та цивільний захист», проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття.

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ПРОГРАМА навчальної дисципліни підготовки бакалаврів з природничих наук, соціально-гуманітарних та IКT спеціальностей університету

ПРАКТИКУМ

Охорона праці та цивільний захист

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.