Електромагнітне випромінювання. Частина 3

Aug262021

https://oppb.com.ua/sites/default/files/styles/article/public/images_news/radiovolny_1.jpg?itok=9NyMKjo0

Частина 1
Частина 2

Виробничий контроль

Роботодавці зобов’язані організовувати проведення вимірювань потужності ЕМВ на робочих місцях.

У разі виявлення перевищення рівня ЕМВ потрібно вжити термінових заходів захисту. Зокрема, мінімізувати інтенсивність випромінювання джерел ЕМВ. Для цього необхідно:

  • провести додаткове екранування робочої зони або організувати дистанційне керування пристроєм,

  • забезпечити працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

  • забезпечити дотримання вимог щодо планування приміщень, у яких використовують джерела ЕМВ, і вентиляції.

  • за потреби обгородити зони випромінювання.

Попередній медичний огляд під час прийняття на роботу та періодичні медичні огляди потрібно проводити відповідно до пунктів 5.2.2 та 5.2.3 таблиці додатка 4 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246. У систему виробничого контролю умов праці входить вимірювання напруженості електричного і магнітного полів і зіставлення їх з нормативними значеннями.

Також перевірки параметрів ЕМП обов’язкові під час введення в експлуатацію технологічного обладнання, яке є джерелом ЕМВ, організації нових робочих місць та зміни технології й модернізації виробничого процесу.

Проведення вимірювань і гігієнічної оцінки результатів

Загальні вимоги до проведення вимірювань і гігієнічної оцінки результатів досліджень передбачені ДСанПіН3.3.6.096-2002.

Електромагнітні поля частотою 1 кГц — 300 МГц нормуються за інтенсивністю та енергетичними навантаженнями електричних і магнітних полів, зважаючи на час впливу. Одиницею напруженості електричного поля є В/м, магнітного поля — А/м; енергетичне навантаження — це добуток квадрата потужності ЕМП і часу його впливу; виражається: (В/м) • год — для електричного поля та (А/м) • год — для магнітного поля.

Електромагнітне поле в діапазоні частот 300 МГц — 300 ГГц нормується за інтенсивністю та енергетичним навантаженням щільності потоку енергії (далі — ЩПЕ). Одиницею вимірювання ЩПЕ є Вт/м2 (мВт/см2, мкВт/см2). Енергетичне навантаження — це добуток ЩПЕ випромінювання, що падає, і часу його впливу протягом робочої зміни в годинах (год); виражається у Вт • год/м2 (мВт • год/см2, мкВт • год/см2).

Рівні постійних магнітних полів протягом робочого дня не повинні перевищувати 8 кА/м. Пунктом 4.5.3 ДСанПіН 3.3.6.096-2002 установлені значення ГДР щільності потоку енергії залежно від тривалості дії ЕМВ.

Вимірювання ЕМВ здійснює акредитована лабораторія, яка пройшла акредитацію у відповідній галузі та має засоби вимірювальної техніки. Такі засоби повинні мати свідоцтва про калібрування від ДП «Укрметртестстандарт». Методи вимірювання ЕМВ наведені у спеціалізованій технічній документації. Інструментальні виміри ЕМВ здійснюються на висоті 0,5, 1,0 і 1,7 м від поверхні землі, підлоги приміщення, де розташоване обладнання. До того ж, вимірювання параметрів електричного і магнітного поля проводять на відстані 0,5 м від обладнання, що є джерелом ЕМВ. Як вимірювач напруженості ЕМВ використовують високоточну техніку ненаправленого приймання, оснащену ізотропними (трикоординатними) датчиками з допустимою відносною похибкою ±20%.

В окремих випадках прилади фіксують значення, що перевищують установлені ДСанПіН норми, на об’єктах, де використовують монітори з конструкцією екрану за типом електронно-променевої трубки, джерела безперебійного живлення комп’ютерів.

Крім того, до частих і значних перевищень допустимих норм ЕМВ призводять висока концентрація обчислювальної техніки на порівняно невеликій площі, допущені неточності під час створення заземлення, наявність у стінах і перекриттях будівлі великих металевих конструкцій.

Найстрашніший ворог здоров’я — невидимий ворог, яким є ЕМВ. Установити діагноз загального або професійного захворювання, що викликане хронічним впливом ЕМВ, дуже складно. Тому тільки суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час роботи з джерелами випромінювання допоможе працівнику зберегти здоров’я.

Джерело: Управління Держпраці

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.