Внесення змін до Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Nov072017

Інструкції з охорони праці необхідно переглядати не рідше разу на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, — не рідше ніж раз на 3 роки

Мінсоцполитики наказом від 30.03.2017 № 526 затвердило в новій редакції Положення про розробку інструкцій з охорони праці (далі — Положення № 526), яке встановлює вимоги до змісту, побудови і викладення інструкцій з охорони праці (далі — Інструкції), що діють в межах підприємства, установи, організації.

Вимоги Положення № 526 поширено на всіх юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю. Як і раніше, Інструкції розроблятимуть на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів устаткування, що використовують на підприємстві. Інструкції затверджує роботодавець. Вони є обов’язковими для дотримання працівниками відповідних професій або виконавцями відповідних робіт на цьому підприємстві.
Положення № 526 не змінює структуру Інструкції. Як і раніше, вона матиме розділи: «Загальні положення»; «Вимоги безпеки перед початком роботи»; «Вимоги безпеки під час роботи»; «Вимоги безпеки після закінчення роботи»; «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях». За необхідності інструкції можуть містити й інші розділи. Положенням № 526 уточнено строки перегляду Інструкцій. Інструкції переглядатимуть у строки, передбачені нормативно-правовими актами з охорони праці, на основі яких їх розроблено, але не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, — не рідше ніж один раз на 3 роки. Нагадаємо, що раніше переглядали: інструкції що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці та примірних інструкцій, — в міру потреби, але не рідше одного разу на 10 років; інструкції, що діють на підприємстві, — в терміни, передбачені державними нормативними актами про охорону праці, на підставі яких вони опрацьовані, але не рідше одного разу на 5 років, а для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою — не рідше одного разу на 3 роки.

Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/news/2296-nstrukts-z-ohoroni-prats-rozroblyatimemo-po-novomu

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.