Дев’ятнадцята Всеукраїнська науково-методична конференція “ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ”.

Oct292018

ШАНОВНІ  КОЛЕГИ!

На КАФЕДРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» з 19 по 21 листопада 2018 року відбудеться Дев’ятнадцята Всеукраїнська  науково-методична конференція “ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ”.

За результатами конференції буде сформовано збірник матеріалів конференцій. Передбачено публікацію доповідей в електронній версії.

Матеріли приймаються до 25 жовтня. Мова публікацій –  українська, російська або англійська.

Обсяг доповідей має становити не менше трьох аркушів.

Відповідальність за зміст, оформлення і надання посилань на літературні джерела несуть автори.

В одну публікацію бажано включати не більше трьох авторів.

Матеріали, які не відповідають висунутим вимогам до публікації у даному електронному збірнику, будуть повертатися авторам.

Файли бажано іменувати відповідно до прізвища першого автора, наприклад, «Петренко». Декілька статей в одному файлі не приймаються.

Матеріали для публікації просимо надсилати у електронному вигляді за електронною адресою доц., к.т.н., Полукарову Ю.О. polukarov@ukr.net.

Керівникам студентських робіт: всі роботи зі студентами прохання ретельно переглядати та перевіряти на плагіат перед направленням на вищевказану електрону адресу. 

Вимоги до оформлення матеріалів. Розмір листа – А4 (210 х297 мм). Поля: верхнє –20 мм; нижнє –25 мм;  ліве –25 мм; праве –15 мм. Орієнтація – книжкова. Вирівнювання – по ширині. Шрифт – Times New Roman,14 pt для усього тексту, у т.ч. і формул. Заголовок – великими жирними літерами,14 pt, вирівнювання по центру. Список авторів –12 pt, жирними літерами, курсивом. Міжрядковий інтервал – одинарний. Рисунки та таблиці не мають виходити за межі вказаних полів.

Вартість публікацій становить: у збірнику доповідей (електрона версія) 25 грн. за одну публікацію. Кошти за публікації слід надавати особисто Луц Т.Є. (303 ауд., 22 к).

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

д.т.н. Левченко О.Г., к.т.н. Полукаров Ю.О., ст. вик. Луц Т.Є.

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.