Анотація

May142015

Готується до видання в електронному вигляді «Цивільний захист. Методичні вказівки до практичних занять» для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр».

У виданні розглядаються рішення чотирьох практичних занять:

- Прогнозування та оцінювання інженерної обстановки під час аварії на вибухонебезпечному об’єкті;

- Прогнозування та оцінювання радіаційної обстановки під час аварії на радіаційно-небезпечному об’єкті;

- Прогнозування та оцінювання хімічної обстановки під час аварії на хімічно-небезпечному об’єкті;

- Оцінювання стійкості промислового об’єкту в умовах надзвичайної ситуації.

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.